nieuws

Voorwaarden aan extra bouwrechten

bouwbreed

den haag – De VVD wil projectontwikkelaars extra bouwrechten geven, maar wel in ruil voor investeringen in “maatschappelijke belangen” als water, natuur, recreatie en landschap. De waardevermeerdering bij bestemmingswijziging van �groen� naar �rood� moet mede daarvoor ingezet worden. Daarvoor pleitte VVD-Tweede-Kamerlid Geluk bij de behandeling van de Nota ruimte. De liberaal heeft grote waardering voor […]

den haag – De VVD wil projectontwikkelaars extra bouwrechten geven, maar wel in ruil voor investeringen in “maatschappelijke belangen” als water, natuur, recreatie en landschap. De waardevermeerdering bij bestemmingswijziging van �groen� naar �rood� moet mede daarvoor ingezet worden.

Daarvoor pleitte VVD-Tweede-Kamerlid Geluk bij de behandeling van de Nota ruimte. De liberaal heeft grote waardering voor de ruimtelijke plannen van het kabinet tot 2030, maar plaatste hier en daar kritische kanttekeningen.

Hij mist bijvoorbeeld een duidelijke afbakening van taken tussen provincies en gemeenten. Gemeenten gaan over volkshuisvesting, provincie over ruimtelijke ordening, is Geluks uitgangspunt. Maar het groene gebied mag niet volgebouwd woorden. Kleine plattelandsgemeenten moeten gebonden worden aan maxima of contingenten.

Provincie en gemeenten krijgen terecht meer macht, maar de VVD heeft geen behoefte aan twaalf regionale “Pronkjes”, die elk op hun manier gemeenten aansturen. Geluk herinnerde hiermee aan minister Pronk, die van 1998 tot en met 2002 het departement van VROM leidde. De VVD�er wil projectbureaus inschakelen om groepjes gemeenten te ondersteunen. De vraag is of gemeenteambtenaren berekend zijn op hun nieuwe taak.

Volgens de VVD houdt de Nota ruimte te weinig rekening met Brusselse regels, terwijl die door hetzelfde ministerie – VROM – mede worden voorbereid.

Reageer op dit artikel