nieuws

VNG en IPO: grondeigenaren dwingen tot meebetalen

bouwbreed

den haag – Gemeenten en provincies willen meer mogelijkheden hebben om grondeigenaren te dwingen mee te werken aan regionale plannen die hun eigen grondgebied overstijgen.

Dit schrijven de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en in het Interprovinciaal Overleg (IPO) samen in een brief aan de Tweede Kamer. Ze willen dat de Grondexploitatiewet wordt uitgebreid met een bepaling dat ze grondeigenaren kunnen dwingen mee te betalen deze zogeheten bovenplanse verevening.

Op deze wijze kunnen impasses in gebiedsontwikkeling, die nu volgens VNG en IPO regelmatig voorkomen, worden doorbroken. Beide belangenorganisaties benadrukken dat verevening in eerste instantie op basis van vrijwilligheid moet geschieden. Ze willen echter wel een stok achter de deur hebben.

Nota ruimte

Gebiedsontwikkeling met inbreng van lokale en regionale overheden en marktpartijen wordt nadrukkelijk genoemd in de Nota ruimte als een manier om regionale plannen uit te voeren. Voorbeelden van deze aanpak zijn onder andere Hart van de Heuvelrug, Groningen Meerstad, Wieringerrandmeer, Zuidplaspolder en de Ruimte-voor-ruimteregeling in Limburg/Brabant.

De Grondexploitatiewet ligt momenteel bij de Raad van State voor advies. De vaste Tweede-Kamercommissie van VROM vergadert dinsdag over het grondbeleid.

Reageer op dit artikel