nieuws

Vakantiebon inzet kort geding bouwbonden

bouwbreed

woerden – De bouwbonden dreigen de werkgevers met een kort geding als zij de vakantiebon afschaffen. Volgens de bonden hadden zij op 21 december overeenstemming met de onderhandelingsdelegatie over de premiehoogte.

Met dit standpunt pareren de bouwbonden de gedachte van de bouwwerkgevers dat de bonden het Vakantiefonds zouden hebben opgeblazen. Dit zou zijn gebeurd doordat op 21 december geen overeenstemming kon worden bereikt over de premiehoogte van alle bedrijfstakfondsen.

“Bouwbedrijven moeten normaal vakantierechten storten in het Vakantiefonds. Daartoe zijn zij juridisch verplicht”, laten FNV Bouw, de Hout- en Bouwbond CNV en Het Zwarte Corps weten. De bonden waren immers bereid de premie vast te stellen volgens het voorstel van de werkgevers ondanks andersluidende adviezen van het Technisch Bureau.

Ook met verlaging van de premie voor het Risicofonds wilden de bonden akkoord gaan. Alleen voor de overige drie premies, voor het O&O-fonds, het Scholingsfonds en de aanvulling ww, wilden de bonden het cao-overleg afwachten. Dat zou invloed kunnen hebben op de hoogte van de premies. Tot die tijd wilden de bonden de premies op de huidige hoogte handhaven.

De bonden zijn nu verontwaardigd dat de werkgevers op deze manier via een zijweg proberen de vakantiebon de nek om te draaien. In de werkgeversvoorstellen stond al dat zij naar het �normale� systeem wilden van vakantiegeld in mei. De bonden vinden dit een volstrekt verkeerd signaal naar de werknemers.

Die hechten hier heel sterk aan en ook jongeren zien het als een aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde. Het biedt zekerheid, het hele jaar controleerbaar, over de vakantierechten. De bonden vragen zich dan ook in gemoede af welke bedrijfstak een arbeidsvoorwaarde af wil schaffen die over een paar jaar hard nodig is in de concurrentie om schaarse jonge werknemers.

Daarom sommeren zij nu de werkgevers normaal de vakantierechten af te dragen aan het Vakantiefonds. Eén bedrijf, Ballast Nedam, wil voorlopig de werknemers onder de bouw-cao een �voorschot� geven in afwachting van de verdere cao-onderhandelingen. Mocht de rest dat niet doen, dan stappen de bonden naar de kortgedingrechter.

Volgens Bouwend Nederland gaat de redenering van de bonden mank. “Voor overeenstemming zijn twee partijen nodig en wij waren niet akkoord. Dus was er geen overeenstemming en konden wij onze leden slechts adviseren het normale systeem te gaan hanteren”, aldus de woordvoerder.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels