nieuws

Toch nog hoop op goede afloop aanleg Wieringerrandmeer

bouwbreed Premium

zoetermeer – Deze maand besliste een meerderheid in de gemeenteraad van voormalig eiland Wieringen niet verder te willen met de ontwikkeling van het Wieringerrandmeer. De provincie Noord-Holland, de gemeente Wieringermeer en de gelegenheidsontwikkelcombinatie Lago Wirense (Volker Wessels, Boskalis en Witteveen+Bos) reageerden geschokt op de afwijzing voor het enorme waterwinproject. Algemeen directeur D. Werner van Volker Wessels Vastgoed houdt hoop op een goede afloop.

Bent u al een beetje over de schrik heen?

“Ach, dit hoort bij besluitvorming. Soms loopt het niet helemaal zoals je zou verwachten. Ik vind het jammer en onnodig dat dit is gebeurd, maar ik geloof nog in de goede afloop. Juist omdat dit project niet door marktpartijen is verzonnen, maar omdat overheden aangaven een impuls te geven aan de kop van Noord-Holland. Vervolgens hebben ze een competitie voor bedrijven uitgeschreven met als opdracht �hoe zouden jullie dat aanpakken?� die wij hebben gewonnen. Ik kan me niet voorstellen dat je voor niets zo�n wedstrijd organiseert.”

Snapt u de beslissing van de Wieringer gemeenteraadsleden?

“Het is natuurlijk niet zomaar iets om land dat in het verleden is gemaakt, weer onder water te zetten. Dat vraagt om heel degelijke politieke besluitvorming. Ik kan me de twijfel dus voorstellen.”

Toch is het niet Wieringen dat land inlevert maar buurgemeente Wieringermeer.

“Inderdaad. Ik heb ook begrepen dat de verschillende partijen niet al te happy meer met elkaar zijn. Maar van de stuurgroep die de prijsvraag heeft uitgeschreven (de provincie, Wieringen, Wieringermeer en het hoogheemraadschap, red.) is er nu slechts één partij die �nee� zegt. Vandaar mijn optimisme.”

Hoe denkt u de afvallige gemeenteraadsleden te overtuigen om terug te komen op hun besluit? Bent u bereid uw plan te wijzigen?

“Dat is lastig. Het schijnt dat Wieringen een ander plan heeft. Maar ons plan heeft de goedkeuring van alle andere partijen. Ik kan niet in mijn eentje besluiten iets te wijzigen. De vorige burgemeester van Wieringen heeft zich achter ons winnende plan geschaard. Hij zat in de stuurgroep die de gevolgde procedure heeft vastgesteld die wij keurig gevolgd hebben. Inmiddels is er een contract opgesteld tussen ons en de stuurgroep dat wij hebben ondertekend. Wij hebben daarvoor behoorlijk wat toezeggingen gedaan.”

Aanpassingen zijn dus onbespreekbaar.

“Nee, geenszins. Maar in die fase zitten we nog niet. Wij hebben een visie op het gebied gemaakt. Die moet nog worden uitgewerkt. Het is nog geen definitief, dichtgetimmerd plan. Dat is onmogelijk met een project van deze omvang. In die zin houd ik ook niet zo van prijsvragen. Een kleinschalig woningbouwprojectje gaat nog wel, maar hier moet je met zoveel partijen samenwerken, met zoveel procedures rekening houden. Dat is allemaal nog niet gebeurd. Men moet dus beseffen dat er nog allerlei manieren van inspraak mogelijk zijn. Wij kunnen niets zonder bestemmingsplan of mer.”

Is een prijsvraag een geschikte manier om dit soort plannen te maken?

“Een groot nadeel is dat er weinig overleg is met gemeenten, terwijl die soms het idee krijgen dat alles wat op tekening staat tot op de millimeter zal worden uitgevoerd. En ik krijg soms het gevoel dat overheden een prijsvraag zien als een goedkope manier om heel veel informatie en kennis uit de markt te vergaren. Dat mag natuurlijk. Maar dan moet wel iedereen zich aan de afgesproken procedures houden. Anders heb je verkeerde verwachtingen gewekt. Iemand zal ooit mijn gemaakte kosten moeten betalen.”

Het plan lijkt te zijn afgeschoten door de grootschalige woningproductie die nodig is om het te kunnen bekostigen. Klopt dat beeld?

“Nee, dat is in de pers een eigen leven gaan leven. In zijn grootschaligheid en complexiteit is dit een uniek plan met heel veel blauw en groen en betrekkelijk weinig rood. Door de provincie is onderzocht hoe het eventueel kan worden bekostigd en toen is geopperd een bijdrage te vragen op alle woningen die in de komende twintig jaar in het hele gebied worden gebouwd. Dat is echter puur een financieringskwestie en heeft met ons voorstel niets te maken.”

�Prijsvraag is vaak goedkope manier om kennis uit de markt te krijgen�

Reageer op dit artikel