nieuws

Straatklinkers zuiveren lucht

bouwbreed

rotterdam – De eerste klinkers in Nederlands wegdek die de stikstofoxiden in de lucht daarboven zouden omzetten in nitraat, worden volgende week gelegd. Vijftig vierkante meter wegdek kan de jaaruitstoot stikstofoxiden van één auto compenseren, claimt producent Struyk Verwo.

Het Belgische zusterbedrijf Marlux van Struyk Verwo plaveide vorig jaar al een stuk van een drukke boulevard in Antwerpen met de opvallende klinker, die D-NOx is gedoopt. Tegelijk met het proefstuk in Vlaardingen begint daar volgende week een uitgebreid onderzoek naar de effectiviteit van de steen. In dat onderzoek werken de universiteiten van Leuven en Delft samen.

Het Nederlandse proefstuk dat Struyk Verwo selecteerde ligt aan de Marathonweg in Vlaardingen. Dat is een drukke doorgaande weg in een plaats waar de lucht, onder de rook van Pernis en de Maasvlakte, toch al niet schoon is. De locatie is vooral uitgekozen omdat het RIVM daar al decennialang de samenstelling van de lucht meet. Er is dus een uitvoerige nulmeting voorhanden.

Katalysator

De D-NOx steen is voorzien van een laagje speciaal titaniumdioxide TiO2. Dat materiaal is vooral bekend van zijn zelfreinigende werking.

Onder invloed van ultraviolet licht breekt het organische verontreinigingen af, die vervolgens na de eerstvolgende regenbui wegspoelen. Om die reden wordt het materiaal sinds een paar jaar toegepast in ruiten, gevelpanelen en coatings. Struyk Verwo claimt een speciale variant van de katalysator toe te passen die vooral de stikstofoxiden in de lucht boven het wegdek aanpakt. Die stikstofoxiden worden omgezet in nitraat. Vlakbij de uitlaat van de auto fungeert de betonstraatsteen feitelijk als een klein luchtzuiveringsstation, vermeldt de folder van Struyk Verwo.

Het materiaal en het procédé om het in een betonmatrix te verwerken is ontwikkeld door het Japanse Mitsubishi. Dat bedrijf legde al in 1997 de eerste luchtzuiverende stenen neer en beschikt over het octrooi op de techniek. De ervaringen met diverse proefprojecten in Japan waren voor CRH, het moederbedrijf van Marlux en Struyk Verwo, reden om ook in Europa met de luchtzuiverende klinker aan de slag te gaan.

In Vlaardingen wordt in principe dezelfde klinker toegepast als vorig jaar in Antwerpen in het wegdek werd gelegd. Maar productmanager J. Dijkmans van Struyk Verwo hoopt dat er op tijd ook nog een verbeterde versie beschikbaar komt. Die heeft een grilliger oppervlak, zodat meer TiO2 in aanraking komt met de vervuilde lucht.

Volgens de folder van de betonproducent heeft het geen zin de steen op zoveel mogelijk plaatsen neer te leggen. Hij doet zijn werk vooral in stedelijk gebied, waar auto�s optrekken en afremmen en waar de stikstofoxiden die vooral dan vrijkomen, blijven hangen. Plekken bij stoplichten tussen hoge gebouwen zijn dus ideaal, net als parkeerplaatsen. In doorgaande wegen is de uitstoot een stuk minder en de effectiviteit van de steen navenant, terwijl in open gebied de wind de lucht boven het wegdek te snel schoonblaast. Metingen in het laboratorium wijzen er volgens Struyk Verwo op dat 50 vierkante meter steen de uitstoot van één auto compenseert.

Reageer op dit artikel