nieuws

Slordigheid nekt dakdekkers bij bezwaar op boete

bouwbreed

den haag – Strijland Dakbedekking en Euron Vastgoed komen door onzorgvuldig handelen niet onder een eerder opgelegde boete van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) uit.

Dat valt op te maken uit stukken die de kartelwaakhond openbaar heeft gemaakt. Strijland en Euron kregen vorig jaar juni een geldboete van 93.000 euro wegens het voeren van vooroverleg bij een aanbesteding voor dakrenovaties van het Academisch Medisch Centrum (AMC). Beide bedrijven dienden daarop gezamenlijk een bezwaarschrift in, maar dat, zo blijkt nu, belandde door een aantal stommiteiten te laat op het bureau van de NMa.

Zo faxte een secretaresse van Strijland�s advocaat de stukken naar een verkeerd nummer. Het faxrapport werd niet gecontroleerd, waardoor de fout onopgemerkt bleef. Een per post verstuurd verweerschrift kwam ook al nooit aan bij de NMa. Waar die stukken wel zijn gebleven, is volstrekt onduidelijk. Vast staat dat het bezwaar niet per aangetekende post is verstuurd.

Volgens de NMa heeft de advocaat daarmee “onvoldoende zorgvuldig gehandeld”. De advocaat wordt vooral verweten dat hij niet is nagegaan of de papieren tijdig zijn ontvangen door de NMa. “Het risico dat een faxbericht of poststuk niet aankomt, komt voor rekening van de indiener”, aldus de karteltoezichthouder. Een reden om het te laat ingediende bezwaar alsnog te behandelen ziet de NMa daarom niet.

Voor Strijland Dakbedekking en Euron betekent dat dat ze waarschijnlijk niet onder de boete uitkomen.

Reageer op dit artikel