nieuws

Singapore en Maleisië sluiten deal over zand

bouwbreed Premium

singapore – Singapore en Maleisië hebben hun onenigheid over landaanwinning rond de Straat van Johor bijgelegd. Dit kan van belang zijn voor het project Jurong waarin onder andere Boskalis actief is. De baggeraar kon nog niet zeggen wanneer het werk daar wordt hervat.

De dag voordat Singapore en Maleisië tegenover elkaar zouden staan voor een speciaal opgericht arbitragetribunaal in Den Haag, hebben beide landen een akkoord bereikt over de landaanwinningsprojecten in de regio. Het conflict begon twee jaar geleden met een klacht van Maleisië tegen Singapore over de landaanwinning bij Tekong en Tuas. Maleisië vreesde dat deze projecten zijn belangen zou schaden, onder meer doordat de scheepvaartroutes rond de Straat van Johor smaller zouden worden.

Bij het Internationaal Tribunaal voor de Wet van de Zee (Itlos) werd als voorlopige voorziening gevraagd om onmiddellijke stillegging van de werken. Dit in Hamburg gezetelde tribunaal oordeelde dat het werk door kon gaan, maar beval beide partijen tegelijkertijd een onafhankelijke expertgroep in te stellen die de impact van het werk moest onderzoeken. Het resultaat van dat onderzoek is 5 november verschenen, maar niet gepubliceerd.

Op basis van het onderzoek is nu de overeenstemming bereikt na twee rondjes onderhandelen, de eerste eind december in Singapore, de tweede afgelopen weekeinde in Nederland.

Indirect heeft een aantal wereldwijd opererende baggeraars waaronder Boskalis, Jan de Nul en Van Oord, last gehad van het conflict. Maleisië verbood export van zand. Werken in Singapore waarvan het grootste Jurong is, konden toen alleen nog maar worden uitgevoerd met zand uit Indonesië.

Toen ook dit land de zandwinning verbood, formeel omdat een aantal baggeraars zich schuldig zou hebben gemaakt aan �diefstal� van zand, konden de werken in Singapore nog slechts mondjesmaat doorgaan met zand uit Singapore zelf.

Boskalis noemt de overkomst tussen Maleisië en Singapore nu positief nieuws. “In Maleisië ligt veel zand. Als het land het exportverbod opheft als gevolg van dit nu nog ontwerpakkoord, dan is dat een goede zaak voor ons”, zegt woordvoerder R. Berends. Hij durft niet te zeggen wanneer dit het geval het zal zijn. Volgens bronnen in Singapore zal het akkoord over enkele weken worden bekrachtigd.

Reageer op dit artikel