nieuws

Productie bouw stijgt tot 48,4 miljard

bouwbreed

amsterdam – De terugslag in de bouw is overwonnen. De aannemers mogen in 2005 rekenen op 2 procent groei tot een productiewaarde van 48,4 miljard euro.

“Ook voor de periode tot 2010 staan de seinen op groen”, aldus directeur A. Buur gistermiddag tijdens het jaartreffen van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB). “We gaan uit van een jaarlijkse toename van de bouwproductie van 2 procent. Alle segmenten van de markt dragen bij aan het herstel”. In 2004 incasseerde de bouwnijverheid nog een daling van het bouwvolume ter grootte van 1 procent.

Opmerkelijk is de opleving van de utiliteitsbouw. Vorig jaar verkeerde het segment nog in een vrije val en verloor 7 procent terrein. Voor 2005 voorspelt het EIB weer een groei van 1,5 procent.

“Het herstel van de utiliteitsbouw wordt gedragen door het openbaar bestuur, de gezondheidszorg en het onderwijs. De publieke sector neemt dus het voortouw”, registreert Buur. “In de private sector is de daling nog niet helemaal gestopt. Vervoer en communicatie laten evenals industrie en bouw een afname zien.”

In het segment utiliteit groeit de nieuwbouw sterker dan de renovatie. Afgelopen jaren hielden herstel en verbouw redelijk stand terwijl de nieuwbouw over vrijwel de gehele linie onderuitging.

Volgens inschatting van het EIB zijn vorig jaa.r 62.000 nieuwe woningen voltooid. “Voor het vijfde jaar achtereen blijft de nieuwbouw aanzienlijk achter bij het streven uit de overheidsnota�s”, stelt Buur. Weliswaar is de oorspronkelijke doelstelling van 100.000 teruggebracht tot 80.000, maar ook die lat ligt blijkbaar te hoog. In de pijplijn voor 2005 zitten slechts 72.500 bouwvergunningen. Het EIB ziet geen redenen te verwachten dat de oogst aan nieuwe huizen tot 2010 substantieel toeneemt. Vorig jaar werden slechts 68.000 bouwvergunningen afgegeven.

“Technisch is best een hogere productie mogelijk”, aldus Buur. “Meer dan ooit echter is het de koopkrachtige vraag die de voortgang van de woningbouw draagt. Demografische zijn er geen aanwijzingen die aanleiding geven tot veel grotere getallen. De voortgang van de herstructurering en de hoeveelheid aan de voorraad te onttrekken woningen, geven geen indicatie dat op een snelle verhoging van de jaarlijkse nieuwbouw gerekend kan worden.”

De werkgelegenheid in de bouw is vorig jaar licht verbeterd. Het werk was voldoende voor 458.000 volledige banen. Het EIB voorziet een gestage groei van het aantal arbeidsjaren tot 489.000 in het jaar 2010.

Reageer op dit artikel