nieuws

Onderzoek TNO: koopwoning populair in het Groene Hart

bouwbreed

delft – Koopwoningen in het Groene Hart gaan als warme broodjes over de toonbank. Vier van de vijf woningen die de afgelopen tien jaar in de gekoesterde natuurzone zijn gebouwd, zijn in particuliere handen terechtgekomen. Als het om koopwoningen gaat, is het Groene Hart in vergelijking met andere gebieden in de Randstad op één na het populairst.

Alleen in het buitengebied van de Randstad zijn in verhouding meer koopwoningen gebouwd. Van alle huizen die in de periode 1995-2003 in deze regio�s zijn gebouwd, is 83 procent op de koopmarkt beland. Dat blijkt uit het onderzoek �Randstad Holland in internationaal perspectief� van het Delftse onderzoeksinstituut TNO.

De koopwoning in het Groene Hart mag gewild zijn, de markt is er relatief klein. In het gebied zijn in acht jaar tijd in totaal 22.000 nieuwe woningen gebouwd. Het gebied is daarmee de moeizaamste woningmarkt van de Randstad. Flevoland heeft met 41.000 nieuwe huizen op één na de kleinste uitbreiding van het woningbestand. Van de nieuwbouw in de jongste provincie van Nederland is één op de vijf woningen op de koopmarkt beland.

Van de Randstedelijke provincies is Zuid-Holland de bouwkampioen. In het gebied zijn sinds 1995 152.000 woningen opgeleverd. Ruim tweederde van de nieuwbouw is naar de koopmarkt gegaan. Noord-Holland is de tweede grootste producent met een volume van 107.000 nieuwe huizen.

De binnenstad is bij particuliere huiseigenaren het minst in trek. Tweederde van de huizen die in de stedelijke kernen van de Randstad worden gebouwd, is koopwoning. Van alle gebieden in het dichtst bevolkte gebied van Nederland is daarmee het aandeel van de koopmarkt het kleinst.

In het zuiden van de Randstad zijn de afgelopen tien jaar twee keer zoveel woningen gesloopt als in het noorden. In de regio rond Den Haag gingen tussen 1995 en 2003 in het totaal 32.000 woningen tegen de vlakte. Rond Amsterdam bleef dat aantal hangen op 15.000. In het zuiden is vooral in het stedelijk gebied huisgehouden, waar ruim driekwart van de sloopactiviteiten heeft plaatsgevonden. Het noorden heeft binnen en buiten de stad een vrijwel gelijk aantal huizen gesloopt.

De grotere sloopactiviteiten in het zuiden hebben voor meer nieuwbouw gezorgd binnen de bebouwde kom van de steden. Van de in het totaal 152.000 woningen die in het gebied zijn gebouwd, staan bijna tweederde binnen de stadsgrenzen. In het noorden zijn de verhoudingen juist omgedraaid.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels