nieuws

Mogelijk versnelde aanleg Middeneiland

bouwbreed

amsterdam – De gemeente Amsterdam overweegt via een versnelde procedure de aanleg van het Middeneiland van IJburg mogelijk te maken. De vertraging in het maken van land kan dan beperkt blijven tot maximaal anderhalf jaar, zo heeft wethouder Stadig zijn raadscommissie laten weten.

Het college van burgemeester en wethouders heeft alle opties voor de nieuwe bestemmingsplanprocedure voor de tweede fase van IJburg in kaart gebracht. Amsterdam wil zo snel mogelijk starten met de aanleg van de nog resterende eilanden om aan de grote vraag naar vooral eengezinswoningen te kunnen voldoen. In het bijzonder voor het Middeneiland zou een zogeheten artikel 19-procedure behulpzaam kunnen zijn. Het maken van het land kan dan nog voor het einde van 2006 beginnen.

Op het grootste eiland van IJburg moeten vierduizend woningen worden gebouwd, waarvan tachtig procent in relatief goedkope laagbouw.

Een definitief besluit over de meest wenselijke aanpak valt later. Het college maakt eerst nog een risicoanalyse. Om zoveel mogelijk waarborgen te krijgen wordt advies ingewonnen bij een juridisch team met externe specialisten op het gebied van ruimtelijk-, milieu- en Europees recht. Dit team zal adviseren over de benodigde aanvullende onderzoeken, juridische kwesties en de interpretatie van jurisprudentie en toekomstige regelgeving.

Mocht een versnelde procedure niet mogelijk zijn, dan verwacht wethouder Stadig zeker een vertraging van meer dan twee jaar. De nieuwe bestemmingsplanprocedure is noodzakelijk aangezien de Raad van State eind november het eerdere bestemmingsplan wegens gebrekkig milieuonderzoek en onduidelijkheid over precieze grenzen heeft vernietigd. De gemeente schat de kosten van het maken van het nieuwe plan op circa 1 miljoen euro. De negatieve gevolgen voor de grondexploitatie bedragen ongeveer 2 miljoen euro.

Reageer op dit artikel