nieuws

Maak innovatie hsl en Betuwelijn transparant

bouwbreed

innovatiebril kijkt ook een zonnige zijde.

De investeringssommetjes bij de hsl zijn gebaseerd op de economische noodzaak om snelle verbindingen met Europa te realiseren. Bij dit soort projecten is oppositie uit allerlei belangengroepen onvermijdelijk. Kennelijk voelen wij ons wel prettig in die klaag-cultuur en ook journalistiek gezien is het interessanter om kritiek te uiten dan om complimenten uit te delen. Politiek en pers moeten ook kritisch zijn, maar het negativisme viert soms wel erg hoogtij. Wat gebeurd is, is niet goed, maar er is zeker ook een zonnige zijde.

Topprestaties

Ik zou bijvoorbeeld wel eens in kaart gebracht willen zien wat de �innovatie spin off� uit projecten als de hsl nu eigenlijk is? Ik vermoed namelijk dat deze zeer aanzienlijk zal blijken te zijn. Het is eigenlijk verbazingwekkend dat je daar zo weinig over leest. Dat zou toch in het belang moeten zijn van betrokkenen zoals regering, kamer, V&W en bouwers.

Net als bij de Deltawerken en andere grote projecten is er altijd sprake geweest van een economische impuls. Aanbestedingsvormen, processen, materialen en producten worden verbeterd en er komen zelf compleet nieuwe innovaties tot stand. Dat loont met name voor grote projecten. Bedrijven halen alles uit de kast om de klus op een zo efficiënt mogelijke wijze te klaren en dat vraagt om topprestaties die altijd leiden tot innovatie. Met die nieuwe ontwikkelingen kunnen bedrijven ook na voltooiing een concurrerende positie innemen en in een aantal gevallen grote vervolgopdrachten binnenhalen. In Cobouw werd op 15 januari 2005 in relatie tot de hsl al aandacht geschonken aan innovatie bij Voorbij, maar er zijn vele andere voorbeelden zoals op het gebied van productietechniek en het stiller maken van baanvakken. Het probleem is dat we dat niet structureel in kaart hebben gebracht en het gevolg is dan dat we er ook niet mee kunnen rekenen. De economische �spin off� zal vermoedelijk dermate omvangrijk zijn, dat de extra investeringen in het niet zullen vallen bij de uiteindelijk gecumuleerde opbrengsten. Ik vermoed bovendien dat de aldus tot stand gekomen innovatie onder druk van het project ook heel effectief en snel tot stand komt. Hogesnelheidsinnovatie derhalve. Het zou volgens mij volkomen terecht zijn om dit in de maatschappelijke analyse te betrekken. We hebben het niet in kaart, maar het is er wel. Natuurlijk lijkt het achteraf sterk op recht breien van wat krom is. Een overschrijding valt immers niet binnen de oorspronkelijk gemaakte afspraken. Maar stel nu dat het plan oorspronkelijk ruimer zou zijn gebudgetteerd en dat dit hogere bedrag zou zijn gerechtvaardigd door de te verwachten innovatie. Zouden wij dan positief hebben beslist? Voor innovatie is een lange termijn visie nodig. Dat is electoraal gezien lastig. Hoe verkoop je het aan de burger? Over innovatie kun je naar mijn idee dan ook niet democratisch beslissen. Visie, eigenwijsheid en doorzettingsvermogen van een beslissende minderheid vormen door-gaans de noodzakelijke �drive�.

Ik weet dan ook vrij zeker dat we met ons poldermodel en onze op kosten gebaseerde kruideniersmentaliteit een extra investering voor innovatie zouden hebben weggestemd.

De analyse van de commissie Duivesteijn is goed om binnen de overheid en politiek verbeteringen in de informatievoorziening tot stand te brengen. Maar het ware goed toch ook in te zien dat als je erkent dat innovatie een serieuze opbrengstpost vormt, dat je dan ook niet alles tot in detail kunt, en ook niet moet willen, regelen. Eerst visie tonen en vertrouwen schenken en later de �output� zichtbaar maken is dan het devies. We moeten ons daarbij ook niet alleen door geld laten regeren: 100.000.000 euro is veel geld, maar tegelijkertijd is het slechts 6 euro per inwoner.

Het wordt hoe dan ook tijd dat we de innovatie uit grote infrastructurele werken zoals de hsl en de Betuwelijn transparant en meetbaar maken. Een mooie taak voor hen die onder vuur liggen lijkt me.

We moeten ons niet alleen door geld laten regeren

Reageer op dit artikel