nieuws

Luchtgebonden bouwen geeft extra dimensie aan gebouw

bouwbreed

den haag – Wat hebben de Scheveningse penthouses op vispakhuizen in aanbouw, het nieuwe hoofdkantoor van Unilever De Brug en de plannen voor Pakhuis Meesteren in Rotterdam gemeen? Het zijn voorbeelden van luchtgebonden bouwen en komen met vele andere projecten aan bod in het onlangs verschenen boek Luchtgebonden Bouwen, Bouwen op een opgetild maaiveld van Ed Melet en Eric Vermeulen.

Een van de meest begenadigde plekken om in een stad te werken of te wonen is de bovenste bouwlaag of het penthouse. Verheven boven lawaai en stank kun je de stad overzien. Ruimte voor nieuwe penthouses is er voldoende. Met het intensiever gebruiken van de grond in de grote steden ontdekken eigenaren van onroerend goed en architecten de daken van bestaande gebouwen als �tweede maaiveld� waarop gebouwd kan worden.

Bij het optoppen van woongebouwen en flats uit de jaren vijftig, zestig en zeventig is weliswaar sprake van intensiever ruimtegebruik en vergroting van volume, maar de extra woningen geven volgens de auteurs doorgaans geen nieuwe dimensie aan een gebouw.

Optoppen leidt in dergelijke gevallen tot �meer van het zelfde�. Luchtgebonden bouwen onderscheidt zich van optoppen doordat sociaal, functioneel en/of economisch wél een nieuwe dimensie wordt toegevoegd aan een wijk. Juist het toevoegen van een dimensie is één van de belangrijkste karakeristieken van luchtgebonden bouwen en komt vooral tot uitdrukking door het architectonisch contrast.

Melet en Vermeulen houden in hun boek een pleidooi voor luchtgebonden bouwen. Ze zijn er van overtuigd dat luchtgebonden bouwen zowel een architectonisch als een stedenbouwkundig interessant middel is om steden te verrijken en het gebruik van een stad te intensiveren. De auteurs geven in hun boek een beeld van wat bij hen bekend is over luchtgebonden bouwen. De echte bloei van het dimensieverrijkend bouwen moet nog komen.

De uitgave kent een indeling in vier hoofdstukken: Stedelijke transformaties, Stapeltechnieken, Optoppen versus luchtgebonden bouwen en Bouwen. Metel en Vermeulen hebben een boeiend boek geschreven voorzien van duidelijke teksten waarmee ze de voorbeeldprojecten uit binnen- en buitenland verhelderen. Het boek analyseert en beschrijft de mogelijkheden en de moeilijkheden bij het realiseren van projecten en reiken daarbij de begrippen aan die bij luchtgebonden bouwen aan de orde komen.

Het boek dient als inspiratiebron voor nieuwe projecten, maar geeft ook gewoon een heel goed beeld van wat de schrijvers met luchtgebonden bouwen bedoelen.

Luchtgebonden Bouwen, Bouwen op een opgetild maaiveld van Ed Melet en Eric Vermeulen is een uitgave van Nai Uitgevers, Rotterdam. Paperback ingenaaid, geïllustreerd, 208 pagina�s. ISBN 90-5662-362-1. Prijs: 29,50 euro.

Reageer op dit artikel