nieuws

Fiscus heft na over rekenvergoedingen

bouwbreed

den haag – Het goede voornemen van de belastingdienst is dit jaar zoveel mogelijk bouwers te confronteren met naheffingen. De fiscus verwacht dat geen enkele bouwer ontkomt aan betalingen over het zwarte circuit van rekenvergoedingen. De dienst gaat daarvoor de gebruikelijke termijn van vijf jaar hanteren.

Staatssecretaris Wijn (financiën) ervaart nauwelijks belemmering door de geheimhouding van de schaduwboekhoudingen door de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa). De staatssecretaris is zeer tevreden met de toestemming van 60 procent van de bouwers om de ingeleverde schaduwboekhoudingen door te spelen aan de de fiscus. Deze vrijwillige medewerking weegt mee bij het bepalen van de hoogte van de boete.

Daarmee verwacht hij in ieder geval het gros van de weigerende overige 40 procent te kunnen pakken. “We komen heel ver met de kruisverbanden die op basis van dat materiaal zijn te leggen”, merkte Wijn onlangs in het parlement op. Hij verwacht dat maar weinig bouwers de dans zullen ontspringen als het gaat om naheffingen.

De staatssecretaris maakt zich weinig zorgen over de gevolgen van het kabinetsbesluit om de ingeleverde boekhoudingen niet door te spelen naar de fiscus. Directeur-generaal Kalbfleisch van de NMa heeft de bouwers geheimhouding beloofd. Hij wist toen nog niet dat de Raad van State het helemaal niet eens is met die toezegging. Het hoogste adviesorgaan vindt dat belastingrecht zwaarder weegt dan mededingingsrecht. De kartelpolitie moet in het vervolg dus wel degelijk materiaal doorspelen aan de fiscus. De bouw blijft echter een uitzondering omdat de toezegging al was gedaan.

Zowel Brinkhorst (economische zaken) als Wijn betreuren het dat niet voorafgaand aan de clementieregeling afspraken zijn gemaakt over gegevensuitwisseling, maar leggen zich neer bij de huidige pragmatische oplossing. De NMa probeerde de ondoordachte actie deels recht te breien door bouwers op te roepen op vrijwillige basis materiaal af te laten staan. In ruil voor korting op de NMa-boete werkt 60 procent van vierhonderd bouwers mee en is alsnog veel belastend materiaal naar de fiscus gegaan.

Kartelpolitie

De belastingdienst wacht verder met spanning de uitspraken van de NMa begin februari af. Dan legt de kartelpolitie vierhonderd gww-aannemers boetes op en zal bekendmaken om welke bedrijven het gaat. In de zomer zullen vergelijkbare exercities volgen voor de b&u, installatiebranche en andere deelsectoren. Voor Wijn zal dat aanleiding zijn om extra alert te zijn op nieuwe namen.

Wijn is van plan zoveel mogelijk bouwers alsnog te pakken. Over het illegale circuit van rekenvergoedingen is nooit belasting of premies betaald. Dat denkt de staatssecretaris met terugwerkende kracht van maximaal vijf jaar grotendeels recht te kunnen trekken.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels