nieuws

Eerste stappen op weg naar drogere bouwplaats

bouwbreed

rotterdam – Keiharde afspraken zijn er nog niet, maar alle betrokken partijen zijn het er over eens dat er op korte termijn een vaste norm moet zijn waaraan kan worden getoetst of een bouwplaats toegankelijk is voor personen. Op cao-niveau wordt druk overlegd. De norm zou komend jaar kunnen worden vastgesteld.

“Het is nog niet de tijd om met de vuist op tafel te slaan,” zegt E. Dijkman van Bouwend Nederland. “We willen nu eerst een brede consensus tussen overheden, werkgevers en werknemers. Dat is een voorwaarde voor succes.”

Er zijn vele oorzaken voor de steeds drassiger wordende bouwplaatsen aan te wijzen. Klimatologische veranderingen, slechtere bouwgrond en stijgend grondwater. De overlast door water op de bouwplaats beperkt zich niet tot de huizen of bewoners alleen. Ook knieën, voeten en rug van bouwvakkers lijden onder het vocht. “En dus moest er iets gebeuren,” oordeelt P. van Oppen van de Stichting Bouwresearch (SBR). Hij leidt de projectgroep Toegankelijkheid Bouwterreinen, een denktank met leden uit de gehele bouwwereld, Rijkswaterstaat en de Arbeidsinspectie. “We zijn nu op het punt dat we moeten bepalen wat nog aanvaardbaar is. Waarbij we uitdrukkelijk niet uit zijn op nieuwe regels, procedures of administratieve rompslomp. Wel moet al in een eerder stadium, de ontwerpfase bij voorkeur, duidelijk zijn hoe de watersituatie op een bouwterrein is en wat er eventueel moet gebeuren om dat terrein toegankelijk te houden.”

“En, niet onbelangrijk”, vult Dijkman aan. “Wie daar verantwoordelijk voor is”.

De komende maanden zullen de leden van de projectgroep trachten nog meer draagvlak te verkrijgen voor hun streven. Mede daarom is er de brochure �Droge Voeten� en een speciale website www.waterweg.nl. Verder worden er een aantal proefprojecten gestart waardoor het makkelijker wordt tot een breed gedragen norm te komen. “Al heb ik niet de illusie dat het vanaf 2005 allemaal perfect is, we kunnen zeker een flinke slag maken,” denkt Van Oppen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels