nieuws

Bouwsector is écht wakker geschud Strategisch

bouwbreed Premium

Binnen enkele jaren is BouwBeter uitgegroeid tot een sterk netwerk van innovatieve bedrijven. Het einddoel – een transparante markt met ondernemingen die gebruikers en opdrachtgevers centraal stellen – is nog niet bereikt, maar de eerste stappen zijn gezet. Kritisch blikken deelnemers aan het BouwBeter-netwerk in een korte serie naar de toekomst. Jan Straatman, adjunct-directeur van SBR en projectmanager van BouwBeter, is echter optimistisch gestemd: “We zitten in een fase waarin de ontwikkelingen bijzonder snel gaan. Iedereen beseft inmiddels dat het anders moet en het gaat al anders.”

Tien jaar geleden ontstond kritiek op het boek �Het kan best anders in de bouw�. Dat was toen tegen het zere been. Het splinternieuwe boek �Innovatie in de bouw – de noodzaak van nieuwe strategieën� dat BouwBeter/ SBR heeft uitgegeven, wordt nu positief ontvangen. Ik ben ervan overtuigd dat innovatie breed gedragen zal worden. Een belangrijk omslagpunt is de parlementaire enquête bouwnijverheid die de sector danig wakker heeft geschud. De enquête ging over meer dan onregelmatigheden. Er is ook gekeken naar structuurkenmerken van de sector en naar de rol van de overheid als bijvoorbeeld opdrachtgever. De activiteiten van de commissie hebben er mede daardoor toe geleid dat managers en ondernemers in de sector hun organisaties en hun werkwijzen kritisch zijn gaan bekijken.

Een tweede reden dat innovatie in een stroomversnelling raakt is de toenemende complexiteit van projecten.

Grote delen van de sector kennen van oudsher een lage toetredingsdrempel. Gekscherend wordt wel eens gesteld dat je niet meer dan een Mercedes en een aanhangwagen nodig hebt. Maar de toetredingsdrempel wordt steeds hoger. Je ziet het bijvoorbeeld bij de herstructurering van de Rotterdamse wijk Nieuw-Crooswijk. Zo�n project vergt niet alleen veel technologische �know-how�, maar bijvoorbeeld ook sociale en maatschappelijke kennis. Je ziet die complexiteit ook bij de ontwikkeling van kantoren. Gebruikers vragen niet alleen van de sector dat men een gebouw ontwikkelt en bouwt, maar ook exploiteert en onderhoudt.

Of het nu gaat om de bouw van kantoren of de herstructurering van wijken: in alle gevallen worden ontzettend veelzijdige en hoge eisen gesteld. In de eerste plaats aan het kennisniveau binnen de sector. Er stromen steeds meer HBO-ers en universitair geschoolde mensen de bedrijven binnen. Mede hierdoor verandert de bedrijfscultuur en staat men meer open voor verandering.

De complexiteit van projecten stelt in de tweede plaats hoge eisen aan de samenwerking van bedrijven binnen de keten. Zonder intensieve samenwerking op basis van gelijkwaardigheid is het realiseren van een project als Nieuw-Crooswijk volstrekt onmogelijk.

Daarbij komt dat nieuwe partijen toetreden tot de huisvestingssector. Cateraars willen gevangenissen exploiteren en elektronicagiganten ziekenhuizen. Dan kun je als projectontwikkelaar, architect of bouwbedrijf niet op je lauweren rusten. Bedrijven moeten zich kwetsbaar opstellen, en dat is men niet gewend. Dat geldt voor de samenwerking tussen ondernemingen, omdat bedrijven zaken moeten doen op basis van vertrouwen. Maar die kwetsbaarheid speelt ook binnen ondernemingen.

Procesinnovatie

Binnen ondernemingen staan soms hoge Chinese muren tussen afdelingen en disciplines. Zo is het traditioneel de taak van de inkoper om zo goedkoop mogelijk in te kopen. Maar als dat het enige criterium is, is de kans groot dat verder in het bouwproces problemen ontstaan. Bijvoorbeeld omdat collega�s of toeleveranciers uit tijd- of geldgebrek werk leveren dat niet aan de kwaliteitseisen voldoet.

Bedrijven, bedrijfsonderdelen en samenwerkingsverbanden moeten niet worden aangestuurd op deelresultaten, maar op eindresultaten. Op kwaliteit en de wensen van de klant.

Op dit moment vragen talloze ondernemers en managers zich af hoe ze die broodnodige innovatie binnen hun eigen bedrijf moeten realiseren. Hoe moet ik mijn onderneming runnen, wie en wat wil ik zijn? Daarbij wil BouwBeter helpen. Sommige bedrijven kiezen ervoor om de innovatie binnen hun eigen onderneming geheel zelfstandig te realiseren. Veel ondernemingen beseffen dat innovatie moet plaatsvinden in de keten en proberen die ontwikkeling juist te delen met andere bedrijven, binnen een platform als BouwBeter.

De deelnemende ondernemingen binnen dit platform spreken intensief in werkgroepen over alle aspecten die te maken hebben met innovatie, van procesinnovatie tot het stellen van nieuwe eisen aan personeelsbeleid. Het delen van kennis en ervaring blijkt heel functioneel. En dat is ook logisch: uiteindelijk kan innovatie niet worden afgedwongen. Innovatie moet uit de bedrijven zelf komen.

Jan Straatman is namens SBR

projectmanager van Bouwbeter

Info: C.Klompe@sbr.nl

Belangrijk omslagpunt is parlementaire enquête bouwnijverheid

BouwBeter is een samenwerkingsverband van innovatieve bedrijven in de bouw. Door kennis bijeen te brengen en te delen, stimuleert BouwBeter innovatie op een strategisch niveau. De kracht van BouwBeter is dat het een brug slaat van innovatieve kennis naar de praktijk. BouwBeter stelt bouwbreed nieuwe en actuele kennis beschikbaar zodat bedrijven van elkaar kunnen leren.

Reageer op dit artikel