nieuws

Bedrijventerrein Hoekse Waard 180 hectare

bouwbreed

den haag – Een bedrijventerrein op de Hoekse Waard mag in eerste instantie niet groter worden dan 180 hectare. Dit stelt een meerderheid van de Tweede Kamer in een motie, bestaande uit CDA, VVD en LPF (79 zetels).

Tijdens het overleg van de Kamer met de ministers Dekker (VROM), Peijs (verkeer en waterstaat) en Veerman (landbouw, natuurbeheer en voedselkwaliteit) over de Nota ruimte stelden overigens alle fracties dat het kabinetsvoornemen om op de Hoekse Waard bij Rotterdam een grootschalig bedrijventerrein van 300 hectare aan te leggen, niet door de beugel kan. CDA, VVD en LPF vinden 180 hectare genoeg. De oppositiepartijen en D66 willen er helemaal geen nieuw bedrijventerrein.

Het kabinet moet hoe dan ook eerst onderzoek doen naar de behoefte aan nieuwe bedrijventerreinen in de omgeving van de Rotterdamse haven, zo legden CDA, VVD en LPF in dezelfde motie vast. CDA en LPF vinden voorts dat het resterende deel van de Hoekse Waard het etiket van Nationaal Landschap moet hebben.

De oppositiepartijen onder aanvoering van de PvdA menen dat er helemaal geen bedrijventerrein op de Hoekse Waard mag komen. In de Rotterdamse regio is nog voldoende ruimte en ook kunnen verouderde terreinen worden opgeknapt, meent de oppositie. Een onderzoek van de TU Delft in opdracht van Milieudefensie heeft dat ook uitgewezen. De partijen willen het gehele gebied als Nationaal Landschap aanwijzen, wat aanvankelijk ook de bedoeling was in de Vijfde nota ruimtelijke ordening. In de Nota ruimte kwam het kabinet echter op dat voornemen terug. De oppositie is ook tegen een nieuw bedrijventerrein van 600 hectare in de Moerdijkse Hoek.

Volgens Dekker hebben bedrijven wel degelijk behoefte aan de Hoekse Waard als nieuwe locatie. Zo moeten bedrijven met een bepaald risico voor de omgeving uit woonwijken worden geplaatst. Ze erkent dat reeds bestaande terreinen beter kunnen worden benut, maar dat levert niet genoeg ruimte op. “Beide is nodig”, aldus Dekker. Ook herstructurering biedt amper terreinwinst. De Tweede Maasvlakte valt naar haar mening eveneens af, omdat het daar om zogeheten natte, havengebonden bedrijvigheid gaat. De Hoekse Waard is voor droge bedrijvigheid.

In de Nota ruimte heeft het kabinet in totaal 23.000 hectare voor nieuwe bedrijventerreinen gereserveerd. Volgens Dekker betekent dat niet automatisch dat ook elke hectare wordt benut.

Reageer op dit artikel