nieuws

AWVN wil aandacht voor levensloopregeling

bouwbreed

haarlem – Werkgeversvereniging AWVN adviseert haar leden bij de cao-onderhandelingen de levensloopregeling nadrukkelijk op de agenda te zetten. De AWVN ziet veel in deze nieuwe regeling. Dit heeft een woordvoerder gisteren gezegd.

Het kabinet wil werknemers vanaf 2006 jaarlijks laten kiezen tussen meedoen aan het spaarloon of aan de levensloopregeling. Mensen kunnen niet tegelijkertijd van beide regelingen gebruikmaken. Veel bedrijven werken nu aan het spaarloon mee door collectieve regelingen aan te bieden. Zouden zij dat niet meer doen, dan kunnen zij de financiële ruimte die daardoor vrijkomt, gebruiken voor de levensloopregeling die het kabinet in 2006 wil invoeren.

De AWVN, die als adviseur betrokken is bij honderden cao�s, ziet niets in de wens van de vakbeweging het prepensioen te repareren door het over te hevelen naar het ouderdomspensioen. “Dat brengt op langere termijn risico�s met zich mee”, aldus de AWVN-woordvoerder. Het ouderdomspensioen kan daardoor heel duur worden.

Ook wat dat betreft kan volgens de AWVN de levensloopregeling uitkomst bieden. Mensen kunnen die gebruiken om tijdens hun loopbaan verlof op te nemen. Maar zij kunnen er ook voor kiezen het opgespaarde verlof aan het eind van hun loopbaan op te nemen, zodat zij toch een of twee jaar voor hun 65ste kunnen ophouden met werken.

Reageer op dit artikel