nieuws

Utrecht investeert miljoenen in bereikbaarheid

bouwbreed

utrecht – De gemeente Utrecht investeert komend jaar bijna 170 miljoen euro in de stad. Het geld wordt besteed aan maatregelen om Utrecht bereikbaar te houden, om achterstallig onderhoud weg te werken en het bouwen van scholen.

Het tarief voor de onroerendezaakbelasting wordt met 27 procent verlaagd, maar het totaalbedrag komt door de waardestijging van de huizen per saldo 0,25 procent hoger uit.

Dat blijkt uit de begroting voor 2005 die het college van B en W naar de raad heeft gestuurd. De totale uitgaven en inkomsten van de stad bedragen 1,3 miljard euro.

Het nieuwe hoogwaardige openbaarvervoernetwerk dat door de stad wordt aangelegd, kost in 2005 14 miljoen euro. Tegelijkertijd steekt de gemeente 32 miljoen in de autobereikbaarheid en bijna 13 miljoen euro in het (achterstallig) onderhoud van de openbare ruimte. Ruim 12 miljoen euro is uitgetrokken voor de bouw en renovatie van diverse schoolgebouwen. Zo komt er een vmbo-school in de Vinex-locatie Leidsche Rijn. De bouw hiervan kost meer dan 8 miljoen euro.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels