nieuws

Faillissementen met een luchtje treffen schatkist

bouwbreed

den haag – Faillissementsfraude heeft substantiële effecten op de schatkist. Hoeveel de staat precies misloopt is niet te zeggen, maar de benadeling van de fiscus en de uitkeringsinstantie UWV bedroeg in 2002 minimaal 33 miljoen euro. Ongeveer 6,6 miljoen euro daarvan komt voor rekening van frauduleuze faillissementen in de bouwnijverheid.

Minister Donner zegt in zijn antwoord op Kamervragen dat het aantal faillissementen met een luchtje waarschijnlijk hoger ligt dan het CBS heeft berekend. Het bureau vermoedt bij 9 procent van de 6800 faillissementen van 2002 “strafbare benadeling van schuldeisers”. Voor de publieke instanties, de belastingdienst en de uitkeringsinstantie betekent dat 33 miljoen euro aan gemiste vorderingen. Vorig jaar stegen de faillissementen tot 8750, waarvan ongeveer 20 procent in de bouwnijverheid.

“In de praktijk bestaan meer geluiden dat het aantal faillisementsfraudes groter is dan de inschattingen van het CBS”, schrijft de minister. De exacte benadeling van de schatkist valt dan ook niet te geven.

Het grote verschil in de werkelijkheid en het geruchtencircuit wijt Donner onder andere aan de curatoren. Zij zouden de bevoegdheid wel hebben maar te weinig bereid zijn tot aangifte van faillissementsfraude. Niet alle curatoren zijn geneigd naar het doen van onderzoek als daar niets tegenover staat, omdat bijvoorbeeld de boedel leeg is. Ook zouden zij geen vertrouwen hebben in politie en justitie.

De Tweede Kamer vergadert op 19 april met Donner over de wijziging van de Faillissementswet in verband met de verhoging van de effectiviteit van surseance van betaling en faillissement. Een volgende wijziging wordt al voorbereid om tijdig en adequaat in te grijpen bij in moeilijkheden verkerende ondernemingen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels