nieuws

Overkoepelende gebouwkeuring

bouwbreed

Periodieke gas- en elektrakeuringen, energieprestaties, brandweereisen, voor je het weet loopt er 25 man afzonderlijk een gebouw te controleren op veiligheid, milieu, energie enzovoort. Daarom gaat het ministerie van VROM zich hard maken voor een overkoepelende gebouwkeuring, waarin al die zaken in één keer worden afgehandeld. Volgens F. Brouwers van het directoraat-generaal Wonen denkt het […]

Periodieke gas- en elektrakeuringen, energieprestaties, brandweereisen, voor je het weet loopt er 25 man afzonderlijk een gebouw te controleren op veiligheid, milieu, energie enzovoort. Daarom gaat het ministerie van VROM zich hard maken voor een overkoepelende gebouwkeuring, waarin al die zaken in één keer worden afgehandeld.

Volgens F. Brouwers van het directoraat-generaal Wonen denkt het ministerie aan een overkoepelende beoordelingsrichtlijn (brl), waarin alle keuringen van nieuwe en bestaande gebouwen worden ondergebracht. Een soort één-loket werkwijze.

Keuringsinstanties en -bedrijven mogen daarbij zelf kiezen of ze als generalist werken of zich specialiseren en per onderdeel controles blijven uitvoeren. Bij de generalist moet worden gedacht aan een soort keurmeester die, bij inspectie van een gebouw, per onderdeel aangeeft of er nog apart naar moet worden gekeken, waarna de specialisten de feitelijke controle uitvoeren.

Brouwers deed zijn uitspraak naar aanleiding van het begin 2006 in te voeren Energieprestatiecertificaat. Dat gaat een belangrijke rol spelen bij de bouw, koop of verhuur van woningen. Bij overdracht van een woning moet de notaris controleren of dat certificaat aanwezig is. Of de notarissen dat ook willen doen, is overigens onbekend, want de overheid heeft die vraag nog niet (officieel) gesteld.

De invoering van het energiecertificaat loopt gelijk op met het wijzigingspakket bouwregelgeving, dat op 1 januari 2006 wordt gepubliceerd en daarmee min of meer in werking treedt, terwijl het pas op 1 juli van dat jaar z�n definitieve wettelijke status krijgt.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels