nieuws

Snel bouwen zonder moeilijke afspraken

bouwbreed Premium

AMSTERDAM – De ontwikkeling van een woningbouwproject hoeft geen vele jaren in beslag te nemen. Smits Bouwbedrijf (SBB) uit Beverwijk heeft in een opmerkelijk hoog tempo een plan gemaakt voor meer dan tweehonderd grondgebonden woningen op het Steigereiland van IJburg.

Tussen de allereerste presentatie van een andere aanpak en het slaan van de eerste paal deze maand ligt minder dan twee jaar.

Die voortvarendheid is door de gemeente Amsterdam afgelopen week beloond met de Nico Nijmeijerpluim 2004. Volgens SBB-directeur G. Sanders komt die prijs eigenlijk de gemeente zelf, in het bijzonder wethouder Stadig van volkshuisvesting, toe. “Om de bouwproductie te verhogen streeft de wethouder naar een grote vereenvoudiging van procedures. Daarover heb ik persoonlijk vorig jaar met hem een duidelijke afspraak gemaakt. Daar houden we ons aan; dat is de kern van onze aanpak.”

De versnelling is onder meer behaald door gebruik van de zogeheten bouwenvelop. “Traditioneel nemen de onderhandelingen over de residuele grondprijs veel tijd in beslag. Wij hebben dat heel anders gedaan. De grondprijs is bepaald aan de hand van een door Moerkerken en Broekzitter ontwikkeld rekenmodel. Beide partijen hadden zich vooraf ertoe verplicht de uitkomst van die rekenexercitie te accepteren.”

Een andere succesfactor is de aanwezigheid van slechts één opdrachtgever. “Veel bouwprojecten worden ontwikkeld door complex samengestelde consortia. Dat betekent dat de gemeente met veel partijen aan tafel zit. In dit geval heeft het Ontwikkelingsbedrijf Amsterdam alleen met ons zaken gedaan.”

Niet dat het bouwplan zo eenvoudig is. Op het Steigereiland verrijzen naar ontwerp van architectenbureau BBHD117 koopwoningen, een kinderdagverblijf, een zorgsteunpunt en 95 sociale huurwoningen. “Ook met de corporatie hebben we een andere weg gevolgd. Wij maken het bouwplan, leveren woningen die voldoen aan alle eisen en zijn verantwoordelijk voor het vinden van een corporatie die de woningen wil afnemen. Direct aan het begin is met woonstichting Zomers Buiten in een simpele overeenkomst een maximale prijs afgesproken. We blijken uiteindelijk onder de maximale prijs te blijven. Afname van de sociale huurwoningen is dus geen enkel probleem.”

Reageer op dit artikel