nieuws

Reparatie schoorstenen Corus met droge spuitmethode Droge spuitmethode Natte spuitmethode Projectgegevens

bouwbreed Premium

velsen-noord – Na een voorbereiding van bijna een jaar begon Van t Geloof Betonbescherming in augustus met de betonrenovatie van de eerste van twee schoorstenen van Kooksfabriek 2 van Corus in IJmuiden. Voor de uitvoering tot op een hoogte van 138 meter maakt de aannemer gebruik van de droge spuitmethode.

Medewerkers van Corus constateerden drie jaar geleden dat stukjes beton van de schoorstenen van Kooksfabriek 2 loslieten. De schade was ontstaan als gevolg van carbonatatie in de betonnen buitenschil van de schoorstenen met als gevolg oxidatie van het wapeningsstaal. Senior projectleider Cor van Dalen bij Corus: “We hebben een schade-inventarisatie laten maken die vervolgens door Ingenieursbureau Evers Partners uit IJmuiden is doorberekend en van een reparatieadvies is voorzien. Na het besluit de levensduur van de cokesfabriek op te rekken, hebben we dit jaar definitief gekozen voor de reparatie van de schoorstenen.”

Van �t Geloof Betonbescherming uit Velsen-Noord kwam volgens Van Dalen als gunstigste aannemer naar voren op grond van prijs- en uitvoeringstechnische redenen. Wat volgde was een uitvoerige voorbereiding. Ing. A.J.P de Waard, projectleider bij Van �t Geloof Betonbescherming: “We hebben ons onder meer gebogen over eventuele steigerplannen, maar de meeste tijd ging zitten in het ontwerp van een gedegen veiligheidsplan.” Vanwege kostenbesparing en een beperkte opstelruimte in verband met installaties in de directe omgeving, heeft het reparatiebedrijf gekozen het werk vanaf hangbruginstallaties uit te voeren.

De schoorstenen hebben een hoogte van 138 meter, een beneden diameter van 12 meter en een bovendiameter van 4 meter. De schoorstenen zijn opgebouwd uit een betonnen schil met een dikte van 20 centimeter, een isolatiepakket en een gemetselde binnenbekleding van vuurvaste stenen. Aan de schoorstenen zijn betonnen bordessen gemonteerd. De hangbruginstallatie hangt aan de bordessen. De kabels zijn hiervoor door sparingen in de bordesvloeren aan speciale voorzieningen bevestigd. Naast de hangbruggen is een transportbrug actief die mensen en materiaal in een keer van de begane grond tot bovenaan de schoorsteen kan transporteren. “Het overstappen of overbrengen van goederen van de ene naar de andere hangbruginstallatie zou te onhandig zijn en te veel tijd kosten.”

Vanaf de hangbruginstallatie zijn de betrokkenen in staat de eigenlijke schade aan het betonwerk vast te stellen. De Waard: “We inspecteren elke vierkante centimeter beton om te zien of het los zit.” Als er overeenstemming tussen de partijen is, jekkert de aannemer het losse beton tot ruim achter de wapening vrij. “Vervolgens gritstralen we het staal tot het blank is en maken de schadeplekken en wapening schoon door middel van hydrojetten waarbij we met een waterdruk van 1000 bar werken.”

Voor het spuiten van het beton brengt de aannemer V-ankers aan. Hiervoor schiet hij een �pootje� in het bestaande beton waarop het V-anker past. “De V-ankers zijn noodzakelijk om de bewegingen van de schoorsteen die tot 1 meter uitzwenkt, in de gerepareerde delen op de vangen.” De randen van het bestaande beton ten opzichte van de �gaten� moeten een opstand hebben om voor een goede hechting met het nieuwe beton te zorgen. “Als je het beton naar �nul� uitsmeert, krijg je geen goede hechting en bestaat de kans dat kleine delen weer los komen.”

Het droog verpompen van beton tot op een hoogte van 138 meter is een prestatie op zich. “Uniek voor dit systeem is dat de spuitunit op de begane grond is geplaatst”, legt De Waard uit. “Vaak wordt gebruik gemaakt van tussenstations om de spuitbeton tot een juiste hoogte te vertransporteren, maar dat is bij deze methode niet noodzakelijk.” Verder maakt het reparatiebedrijf gebruik van een voorbenattingssysteem om gecontroleerd 3 tot 5 procent water in het spuitbeton te mengen. Dit heeft als voordeel dat de kwaliteit aanzienlijk verbetert en het rebound (verlies) percentage zeer laag is.”

Het complete spuitsysteem is in een zeecontainer ingebouwd. De spuitslangen voor het beton en de waterslangen zijn gemonteerd in de vaste kooiladder van de schoorsteen die van bordes naar bordes loopt. “De slangen kunnen wel in een keer buiten de kooiladder om naar boven worden geleid maar dat zou met betrekking tot de wind tot gevaarlijke situaties kunnen leiden.”

Volgens De Waard is het werk bijzonder zwaar juist vanwege de wind. “Het is natuurlijk ook geen gunstig jaargetijde. Onze medewerkers staan met dubbel thermische kleding op de hangbruginstallatie.” Enige bescherming biedt het steigerdoek dat tot leuninghoogte is aangebracht. Een complete afdichting is helaas niet mogelijk vanwege de windbelasting. “We staken het werk nu al bij een windverwachting boven 6 Beaufort.

Op de schoorsteen zijn gemiddeld zes mensen werkzaam. Vier daarvan werken vanaf twee hangbruginstallaties waarbij een ploeg de beschadigde delen vrij hakt en de andere ploeg het herstel uitvoert. Twee mensen zien toe op de veiligheid. Hierbij letten ze onder meer op het vrijkomen van gassen, veranderingen in de weersomstandigheden en of mensen niet door de afrasteringen rond de schoorsteen komen. In geval van nood kunnen de medewerkers van het reparatiebedrijf met perslucht hun werkplek verlaten. Gevaar voor vallend puin is er volgens Van Dalen niet. “In principe vangen we alles af in netten onder de hangbruginstallaties die met een soort elastiek rond de schoorsteen zijn bevestigd. Bovendien is de directe omgeving afgezet.”

Vanwege de moeilijke omstandigheden vordert de reparatie relatief langzaam. Naar verwachting gaat het om 300 meter herstel. De aannemer werkt zeven dagen in de week. Met honderd werkdagen hoopt Van �t Geloof Betonbescherming het werk aan de eerste schoorsteen volgend jaar juni op te leveren.

Bij de droge spuitmethode wordt de spuitmortel verpompt door middel van hogedruklucht. Ter plaatse van de spuitnozzel voegt de betonspuiter water toe. Deze spuitmethode maakt een relatief lage waterdosering mogelijk waardoor deze methode minder gevoelig is voor krimp. Tevens is het mogelijk om de spuitbeton in grote laagdikte aan te brengen. Door de lage waterdosering kan er gewerkt worden met gebruikmaking van minimale (hulp)bekisting en in vrijwel iedere gewenste vorm.

Van �t Geloof Betonbescherming is in staat om spuitbeton aan te brengen met een maximale opvoerhoogte van 220 meter. Horizontaal is een reikwijdte van 1500 meter haalbaar.

Afhankelijk van het type mortel en de laagdikte is de hoeveelheid rebound (terugslag van mortel) te reduceren tot een percentage tussen de 5 en 10 procent. De spuitmethode is bij uitstek geschikt voor constructieve reparaties.

Bij de natte spuitmethode is de spuitmortel vooraf mechanisch met water gemengd. Vervolgens wordt het gemengde product door middel van een worm- of pistonpomp door de spuitslang getransporteerd. Deze spuitmethode is vooral geschikt voor cosmetische reparaties. De maximale laagdikte per arbeidsgang is tot ongeveer 50 millimeter beperkt. Deze spuitmethode is met name geschikt voor projecten waarbij de werkruimte beperkt is of voor toepassing binnen. Dit systeem is vooral geschikt voor kleinschalige reparaties of om de betondekking op de wapening bij een te geringe dekking te vergroten.

Opdrachtgever: Corus Staal, IJmuiden

Constructeur: Ingenieursbureau Evers Partners, IJmuiden

Aannemer: Van �t Geloof Betonbescherming, Velsen-Noord

Reageer op dit artikel