nieuws

Regio Twente blijkt het beste jongetje van de Vinex-klas

bouwbreed Premium

ENSCHEDE – In de regio Twente wordt 21 december de laatste Vinex-woning in Hengelo opgeleverd. De vlag kan uit, want samen met Haaglanden is Twente de enige regio in Nederland die de taakstelling 1995-2005 van het ministerie van VROM heeft gehaald. Gerust op de toekomst is Twente echter allerminst vanwege de onevenwichtige bevolkingssamenstelling in de steden en de trek naar Duitsland.

Het Rijk maakte in 1995 de afspraak met de Regio Twente dat in Twente tot 2005 22.750 woningen zouden worden gerealiseerd: 15.500 woningen in de Twentse netwerkstad (Enschede, Hengelo/Borne en Almelo) en de rest in de kleine(re) kernen. VROM en wethouder H. Kok van de Regio Twente bevestigen dat Twente nagenoeg deze taakstelling haalt. “En dat is een hele prestatie, gezien het landelijke beeld”, stelt Kok tevreden vast.

De Twentse steden hebben de laatste jaren een forse inhaalslag gepleegd, na een zeer moeilijke periode in de jaren negentig. Destijds gaven de kleine kernen op het platteland dure, riante kavels uit en speelden de grote steden niet in op de Twentse marktbehoefte voor ouderen en starters: namelijk een ruime woning in het groen. “Almelo bijvoorbeeld had een te groot percentage sociale huurwoningen, terwijl kapitaalkrachtigen een woning in Almelo wilden kopen. Ook het aanbod van seniorenwoningen in het duurdere segment was te gering in de steden. De verhoudingen lagen scheef”, legt Kok uit.

Eind jaren negentig kwam het keerpunt. Hengelo, Enschede en Almelo begonnen met de ontwikkeling van hoogwaardige uitbreidingsprojecten. De kleine kernen stopten met de uitgifte van riante kavels, omdat minder mensen gebruik maakten van de voorzieningen in de dorpen. De laatste tijd zijn de grote steden bezig (geweest) met de ontwikkeling van forse inbreidingsprojecten, hetgeen VROM zeer gunstig heeft gestemd.

Desondanks hebben de plattelandsgemeenten in Twente volop geprofiteerd van de discrepantie tussen aanbod en vraag in de steden. Zij hebben in tien jaar 9000 woningen gerealiseerd, meer dan de bedoeling was. De slechte afstemming in de ruimtelijke ordening tussen de Twentse steden en dorpen is wat Kok betreft verleden tijd. Alle veertien gemeenten binnen de Regio Twente komen met een woonvisie waarin tot en met 2010 staat beschreven waar, hoeveel, voor wie en hoe er wordt gebouwd. Deze visies worden op elkaar afgestemd. “We beschouwen Twente als één woningmarkt met verschillende behoeften. Voorbeeld daarvan is dat Hengelo zijn Vinex-locatie van 2500 woningen op het grondgebied van Borne laat bouwen, omdat daar de behoefte het aanbod oversteeg.”

Tussen 2005 en 2010 mag Twente van VROM 6000 woningen bouwen, volgens Kok een ruime raming.

Reageer op dit artikel