nieuws

Rechter voorkomt irritant claimgedrag van bouwer

bouwbreed Premium

Aannemers beroepen zich bij claims veel te makkelijk op onvoorziene omstandigheden. Onder het mom van ‘redelijkheid’ en ‘billijkheid’ is de drempel naar de Raad van Arbitrage te laag. Zorg als opdrachtgever dat de gang naar de rechter openblijft, is dan ook een belangrijke conclusie uit de evaluatie van de Westerscheldetunnel.

Minister Peijs (verkeer) stuurde de eindevaluatie van dit grote project naar
de Tweede Kamer aan de vooravond van het rapport van de commissie Duivesteijn.
Met deze evaluatie staat formeel een punt achter het grote project dat twee jaar
geleden is opgeleverd. Nog altijd zijn echter vijf claims van het consortium
Koninklijke Middelplaat Westerschelde niet afgehandeld. In totaal gaat het om
tientallen miljoenen euro’s.

Het gaat om vervormingen aan de boormachines. Het boorproces liep enkele
keren behoorlijke vertraging op toen de boorkop op glauconiethoudend zand en
Boomse klei stuitte. De combinatie wijt de vervormingen van de boorschilden aan
“onvoorziene omstandigheden”.

Daarnaast eist de aannemerscombinatie extra geld voor sterk gestegen loon- en
prijsstijgingen. De werkelijke kosten lagen hoger dan de in het contract
overeengekomen CBS-index. De bouwers vinden ook dat de opdrachtgever moet
opdraaien voor de medische begeleiding van de duikers. Eind 2003 diende de
aannemers een vierde claim in over het prijspeil van de toegekende bonus. De
bouwers vinden dat de opdrachtgever over deze bonus ook loon- en prijsstijgingen
moet betalen. Zeer recent heeft zich nog een vijfde geschil ontwikkeld. Dit gaat
over de vraag wie de komende tien jaar de kosten van energie voor het onderhoud
betaalt.

Uit de evaluatie blijkt dat de opdrachtgever geërgerd is over het gemak
waarmee de aannemers naar de Raad van Arbitrage stappen. Een dichtgetimmerd
contract is daarbij geen belemmering. “De aannemer blijkt zeer gemakkelijk een
voor hem ongewenste gebeurtenis als onvoorziene omstandigheid aan te merken en
onder het credo ‘niet geschoten is altijd mis’ een claim aan arbiters voor te
leggen.”

De opdrachtgever dacht van claimgedrag gevrijwaard te zijn door te kiezen
voor een design & constructcontract. Daarin was tenslotte overeengekomen dat
de aannemerscombinatie alle risico’s draagt met betrekking tot ontwerp, boren en
bouwen. “Een post onvoorzien leidt tot claims, zelfs voor een afgekocht
ontwerp-, boor- en bouwrisico. Perk de beslechting van geschillen op basis van
redelijkheid en billijkheid in en houd de gang naar de burgerlijke rechter
open”, is een belangrijke praktijkles uit de evaluatie.

Reageer op dit artikel