nieuws

Private wegen beter voor de mobiliteit

bouwbreed

rotterdam – Richt een hoofdwegennet-nv op, die denkt in diensten in plaats van in asfalt. Dat is beter voor de mobiliteit. Deze privatiseringsgedachte werd zelfs door Rijkswaterstaat positief ontvangen.

Jan Moerkerk van het gelijknamige adviesbureau ziet het helemaal zitten. “Waarom”, zo vraagt hij zich puur retorisch af, “privatiseer je wel de infrastructuur voor energie, water en telefonie en zelfs Schiphol, maar houd je de wegen als Rijk in eigen hand.”

Het idee is niet splinternieuw, maar Moerkerk heeft het nu wat verder uitgewerkt dankzij de Nota mobiliteit. Daar staat als doelstelling geformuleerd dat verkeer betrouwbaar en snel over de weg moet kunnen. Ook wordt gepleit voor meer publiek-private samenwerking en blijkt beprijzen noodzakelijk.

Die drie punten bij elkaar opgeteld, maakt privatisering van wegen logisch. Het gaat immers niet om het asfalt maar het aanbieden van een mobiliteitsdienst, iets waar de markt beter toe in staat is dan de overheid. Door beprijzen van de diensten kan beheer en exploitatie rendabel zijn.

Tijdens het Wegencongres donderdag in Rotterdam werd het idee van Moerkerk positief ontvangen. Voor Volker Wessels topman Herman Hazewinkel was er weinig nieuws onder de zon. Zijn bedrijf beheert in Canada al 8000 kilometer snelweg, al moest hij toegeven dat het daar wel wat anders is al was het maar omdat het minder druk is. “Maar onafhankelijk onderzoek toont aan dat dit de Canadese overheid een besparing van 15 tot 20 procent oplevert”, vertelde Hazewinkel.

Maar ook CDA-kamerlid Eddy Hijum en zelfs de directeur-generaal Rijkswaterstaat Bert Keijts waren positief. “We moeten op veel grotere schaal gebruikmaken van publiek-private samenwerking”, aldus Hijum. Een van de voordelen zou kunnen zijn dat de bestaande wegen beter benut worden. Siemens Nederland topman Martin van Pernis waarschuwde daarbij wel dat men zich niet rijk moest rekenen. Momenteel is de congestie van het hoofdwegennet met name in de Randstad al zodanig dat spreiding van het verkeer in de spits nauwelijks kan. “We moeten nog waanzinnig investeren in wegen”, zo vatte hij samen.

Iedereen zag overigens ook de nodige knelpunten. Anders dan Frankrijk waar de Routes Nationals dienen als onbetaald alternatief voor de Péages ontbeert Nederland een sluitend alternatief wegennet. Gezien de schaarse ruimte in ons land, wil niemand dat. Maar dat maakt het wel noodzakelijk om een koppeling aan te leggen tussen het hoofdwegennet en het onderliggend wegennet.

Volgens Keijts betekent dit ook dat het management over de weg in één (rijks)hand moet blijven liggen.

Reageer op dit artikel