nieuws

Nieuwe boekhoudregels vergroten winst van Akzo

bouwbreed Premium

arnhem – Toepassing van de nieuwe internationale boekhoudregels leveren Akzo Nobel een extra nettowinst op van 26 miljoen euro. Daar staat tegenover dat het eigen vermogen 473 miljoen lager uitkomt.

De chemiegigant heeft dit bekendgemaakt naar aanleiding van de presentatie van de cijfers tot en met september. Vanaf volgend jaar is het bedrijf verplicht de internationale verslaggevingsregels IFRS toe te passen in plaats van de Nederlandse. Dit heeft vooral consequenties voor zaken als pensioenverplichtingen en wat wel en niet onder winst gerekend moet worden.

Om nu al de cijfers van dit jaar vergelijkbaar te kunnen maken met die van volgend jaar, heeft Akzo de rekenexercities uitgevoerd. Daarbij waarschuwt het bedrijf er wel voor dat de IFRS-regels nog aangepast worden waardoor ook de cijfers achteraf nog aangepast zullen moeten worden.

De uitkomst van het rekenwerk toont aan dat de winst onder het nieuwe stelsel uitgekomen zou zijn op 792 miljoen in de eerste drie kwartalen, 26 miljoen meer dan onder de oude regels. Dit verschil is voor het overgrote deel te verklaren uit een hogere omzet. Die komt uit een samenwerking die normaal onder overige inkomsten zou zijn geboekt. Negatief werkt een andere methode van belasting boeken op interne leveringen. Die is daardoor nu hoger.

Het eigen vermogen heeft behoorlijk te leiden onder een andere manier waarop de pensioenen geboekt moeten worden. Voor het overige zijn er weinig veranderingen merkbaar, meent Akzo.

De omwerking van de cijfers naar het nieuwe stelsel heeft het bedrijf meer moeite gekost dan verwacht. “Hoewel Akzo Nobel al deels vergelijkbare Nederlandse en Amerikaanse regels toepaste, kostte de invoering van IFRS veel inspanning”, zegt de financiële man van het bedrijf Rob Frohn.

De exercitie toont overigens wel aan dat de resultaten van kwartaal op kwartaal grotere uitslagen te zien geeft dan onder de oude regels gebruikelijk was.

Reageer op dit artikel