nieuws

Kans op stromende rivier Breda steeds kleiner

bouwbreed

breda – De kans lijkt erg klein dat vlak voor de aanbesteding in januari nog ingrijpende wijzigingen komen in het plan van 29,5 miljoen euro om water terug te brengen in de binnenstad van Breda. Dat valt op te maken uit een extra ingelaste vergadering van de raadscommissie stedelijke ontwikkeling en vervoer maandagavond.

Net als vorige eeuw lopen de gemoederen in Breda hoog op over de rivier de Mark in de stad. Destijds ging het echter om het dempen van de rivier en de oude stadshaven, nu over de terugkeer van dat water.

Dat de Nieuwe Mark, zoals het project heet, aangelegd gaat worden is al twee jaar geleden door de raad besloten. Maar aan de vooravond van de uitvoering is er toch nog discussie ontstaan over de manier waarop dat moet gebeuren. Aanleiding voor die commotie was met name een laatste pleidooi van beeldend kunstenaar E. Koreman om een natuurlijk stromende rivier aan te leggen. Om kosten te besparen is twee jaar geleden gekozen om aan de Markendaalseweg het water- en bodempeil te verhogen. De stroming is daar kunstmatig. �Efteling-water� of �siervijver� wordt dat stuk met lager water door de tegenstanders spottend genoemd.

Een aantal oppositiepartijen wil dat de raad in ieder geval de tijd neemt om te bekijken hoe haalbaar een geheel stromende rivier is. “Als het dan toch moet, doe het dan goed”, vindt P.H. Scheltens van GroenLinks.

Slappe markt

Eenmansfractie D66 komt in de raadsvergadering van donderdag met een initiatiefvoorstel om het bestek zo aan te passen dat de opties voor diep en stromend water in ieder geval open blijven. De fractie denkt met de aanpassingen toch nog binnen het budget te blijven, mede omdat ze hoopt op aanbestedingsvoordelen door de huidige slappe markt.

Die hoop op aanbestedingsvoordelen is bij de verantwoordelijke VVD-wethouder J. Niederer door de hele discussie inmiddels wel vervlogen. “In het buitenland lezen ze ook kranten. Ze zullen nu allemaal wel lekker hoog gaan zitten.” De wethouder vindt de hele discussie over aanpassing in welke vorm dan ook achterhaald. “U bent te laat, volstrekt te laat”, hield hij de commissie voor. In een brief aan de raadsleden voorafgaand aan de commissievergadering heeft hij de gevolgen van natuurlijk stromend water geschetst: ten minste 11,5 miljoen euro aan extra kosten, nog zonder mogelijke schadeclaims, en een vertraging van zo�n 1,5 jaar.

De coalitiepartijen PvdA en VVD steunen Niederer. Zij willen onvoorwaardelijk door met de geplande aanleg van de Nieuwe Mark. Uiteindelijk zal coalitiepartij CDA, tevens de grootste fractie, de doorslag geven. Die partij komt pas in de raadsvergadering met een definitief standpunt, maar woordvoerder J. Augenbrie nam er in de commissievergadering wel alvast een voorschotje op. “Die 29,5 miljoen euro en de duur van het bouwtraject staan voor ons als een paal boven water. 29,5 miljoen euro en geen cent meer, voor welke constructie dan ook.”

Reageer op dit artikel