nieuws

Housing Corporation loodst overheidsgeld naar juiste doel

bouwbreed Premium

londen – De Housing Corporation heeft in Groot-Brittannië als belangrijkste taak te zorgen dat de miljarden aan overheidsgeld voor de sociale woningbouw terechtkomen waar t voor bedoeld is: goede woningwethuizen. Prioriteit heeft nieuwbouw.

De Corporatie probeert haar taken langs verschillende lijnen uit te voeren. Zo wordt met woningbouwverenigingen een gemeenschappelijke overeenkomst afgesloten, waarin precies staat wat ze met de toegewezen gelden moeten bereiken. Worden die doelen niet gehaald, dan kan de Corporatie korten op de geldstroom of andere maatregelen nemen. Om te zorgen voor innovatie en �good practice� is een verplichte gedragscode opgesteld waarin duurzame woningbouw, het scholen van buurtbewoners in goed nabuurschap maar ook de opleiding en begeleiding van de vrijwilliger-bestuurders van de corporaties zelf een voorname rol spelen.

Zit een woningbouwvereniging te veel op de centen, zoals in Nederland vaak wordt geklaagd, dan kan de Corporatie niet direct ingrijpen maar wel degelijk aan de bel trekken. Neil Hadden, plaatsvervangend algemeen directeur: “Corporaties moeten elk jaar een financieel verslag insturen. Zijn de reserves te hoog, dan vragen wij ons af of het geld wel efficient is en wordt besteed. Ook zetten we dan de nodige vraagtekens bij een volgend subsidieverzoek. Hebben jullie dat geld wel nodig als je zelf zoveel op de bank hebt staan? Dat werkt in de praktijk prima.” Hadden wijst er op dat vierduizend van de 31000 vorig jaar gebouwde sociale woningen volledig zijn gefinancierd met eigen geld van de woningbouwverenigingen. “Ze geven hun geld dus wel degelijk uit.”

Moderne bouw

De Corporatie legt bij de nieuwbouw de laatste tijd de nadruk op wat hier nog altijd heet: moderne bouwmethoden. Vooral prefab-bouwen wordt daarbij aanbevolen om snel grote aantallen huizen van de grond te krijgen. Een gemiddeld eensgezinshuis wordt dan, zo omschrijft de Corporatie, in de fabriek gebouwd in vier modules plus een dakmodule, een reeks platte modules of in een combinatie van beide systemen, die vervolgens op de bouwplaats worden geassembleerd. Een alternatief is het traditionele skeletsysteem aangevuld met bepaalde prefab-elementen zoals een vloerplaat, ramen of deuren, kabelgoten of het complete dakframe. Bouwers mogen ook zelf innovatieve methoden aandragen, bijvoorbeeld het gebruik van moderne systemen uit andere sectoren die nieuw zijn voor de woningbouw of een innovatieve combinatie van traditionele elementen.

Hoewel het toezicht op de verenigingen de belangrijkste taak is, houdt de Corporatie zich ook bezig met de private sector die sinds de jaren tachtig mag investeren in woningwetbouw. Inmiddels hebben banken, levensverzekeraars en andere financiers al bijna 30 miljard euro in de sociale woningbouw gestopt. Die rol voor de private sector is eind november bovendien flink uitgebreid. Nu mogen bouwbedrijven, projectontwikkelaars en dergelijke zelf een gooi doen naar de miljardenpotten voor de sociale woningbouw.

Om te testen hoe dat gaat, heeft de Housing Corporatie een pilot voor 300 miljoen euro aan subsidies opgesteld. De Corporatie heeft de bouwwereld en andere betrokkenen gevraagd om inbreng in de praktische uitwerking en hoopt dat de eerste projecten in februari kunnen starten. De Corporatie denkt daarbij zelf aan projecten van minstens vierhonderd huizen waarvan naar schatting driekwart huur en een kwart gesubsidieerde verkoop.

Reageer op dit artikel