nieuws

Goede voornemens en fata morganas

bouwbreed Premium

Het moet en zal goed gaan met de woningbouw. Die boodschap predikt de Nota Bouwprognoses. In 2004 worden er 69.000 woningen gebouwd, 10.000 meer dan in 2003, volgend jaar 75.000 en daarna nog meer. Uit het recent verschenen jaarboek �Monitor Nieuwe Woningen� blijkt dat de raming van 69.000 uit het voorjaar 2004 stamt, toen de […]

Het moet en zal goed gaan met de woningbouw. Die boodschap predikt de Nota Bouwprognoses. In 2004 worden er 69.000 woningen gebouwd, 10.000 meer dan in 2003, volgend jaar 75.000 en daarna nog meer. Uit het recent verschenen jaarboek �Monitor Nieuwe Woningen� blijkt dat de raming van 69.000 uit het voorjaar 2004 stamt, toen de verkopen en gereedmeldingen van nieuwe woningen een opwaartse beweging maakten na een 50-jarig dieptepunt te hebben bereikt.

Inmiddels is de productie weer meer in het slop geraakt zodat men blij mag zijn als dit jaar 62.000 woningen worden gebouwd. En er zijn weinig redenen om aan te nemen dat het nieuwe jaar daar ver bovenuit zal komen. De verkopen van nieuwe woningen stabiliseren zich volgens het GIW het laatste halfjaar op zo�n 36.000 woningen.

De gereedmeldingen voor nieuwe huurwoningen lopen al drie jaar op een vals plat, naar beneden wel te verstaan. Het goede voornemen van een sterk groeiende woningbouw blijkt dus al bij publicatie in warm trillende lucht op te lossen. Maar weest gerust, de minister is niet de enige met goede voornemens.

Volgens het WSW gaan de corporaties de komende vijf jaar 170.000 woningen bouwen. Dat komt neer op minstens 34.000 woningen per jaar, gemiddeld. Op basis van verleende bouwvergunningen komen ze de eerstkomende 1 à 2 jaar nog niet boven de 15.000 per jaar uit, dus het zal vooral in 2007 en 2008 moeten exploderen naar meer dan 60.000 woningen per jaar.

De corporaties klagen echter over een gebrek aan bouwkavels voor goedkope woningbouw. Welke gemeente staat te trappelen om woningkavels van 10.000 tot 15.000 euro in grote getale beschikbaar te stellen? Meer betalen de corporaties immers niet voor hun bouwgrond. Het is geen moeilijke voorspelling dat die goedkope kavels er niet zullen komen. Dat de Kamer wil dat corporaties ook met grond gaan speculeren doet daar voorlopig niet aan af. Ook dit voornemen zien we dus in rook opgaan.

De som van de koopmarkt, particuliere bouw, corporatie- en beleggershuur zal volgens ons de komende jaren geleidelijk kunnen oplopen, maar hard gaat dat niet. Er is dus op korte termijn niet veel hoop voor de woningmarkt. Maar als de nood voor de minister het hoogst is, is de redding nabij. Het effect van de geringere groei van de bevolking gaat zich snel uiten in een afnemende woningvraag.

Voor de periode 2002-2005 gaat het om zo�n 60.000 woningen die van de woningbehoefte en het woningtekort kunnen worden afgetrokken.

De grootste bijdrage aan een gezonde woningmarkt komt dus van buiten de sector: het strengere asielbeleid en de Nederlanders die andere oorden verkiezen, vanwege betaalbare vrijstaande woningen in buurlanden, de ondernemingsruimte of de warmte. Bij een voortzetting van deze trend kan er jaarlijks 15.000 af van de gewenste woningproductie. Beter is het natuurlijk wanneer die ruimte benut kan worden voor meer kwaliteitsverbetering door extra sloop en nieuwbouw.

Kwaliteitverbetering door het samenvoegen, renoveren en aanpassen van de bestaande voorraad is een reëel alternatief, dat zeker in laagconjunctuur vaker de voorkeur krijgt. Maar als ons woningtekort op deze manier nou toch eens een fata morgana zou mogen worden! Het lijkt ons nog ondenkbaar.

Reageer op dit artikel