nieuws

Bouwbonden houden ludieke actie om te komen tot cao

bouwbreed Premium

gouda – Onder het motto Hart voor de cao zijn medewerkers en bezoekers van de werkgeversorganisaties in de bouw getrakteerd op een chocoladehart. Met deze ludieke actie roepen de bonden werknemers op snel weer aan de onderhandelingstafel te komen.

De bouwbonden balen er al een tijdje van dat bouwwerkgevers sinds voorjaar dit jaar niet meer hebben willen onderhandelen over een nieuwe cao. De werkgevers waren opgestapt omdat zij het gevoel hadden dat de bonden niet serieus wilden ingaan op een pakket voorstellen dat een toekomstbestendige cao moet opleveren.

In verband met de acties rond de kabinetsplannen over vroegpensioen en vut hadden noch werknemers noch werkgevers haast om verder te onderhandelen. Nu er alsnog een akkoord is, willen de bonden snel wel een cao rondbreien.

De werkgevers zeggen bereid te zijn tot onderhandelen mits er ook gesproken kan worden over in de ogen van de bonden controversiële onderwerpen als arbeidsduurmodel, reisuren, vakantiegeld, premieverdeling pensioenen en prikkels om kortdurend ziekteverzuim tegen te gaan. Sterker nog, de werkgevers balen op hun beurt van de bonden die noodzakelijke besluitvorming in bedrijfstakfondsen en -instellingen frustreren (instroombevordering, opleidingen).

Reageer op dit artikel