nieuws

Bouw blok aan been voor economie

bouwbreed Premium

voorburg – De aanhoudende daling van de bouwproductie verliest vaart. Dat blijkt uit een analyse van de kwartaalrekeningen door het Centraal Bureau voor de Statistiek te Voorburg.

De statistici becijferen dat de toegevoegde waarde van de producenten in de bouwnijverheid in het derde kwartaal nog met 1,1 procent is afgenomen. De daling steekt schril af bij de stijgingen in andere sectoren van de economie. Zowel handel als horeca en transport scoren in het derde kwartaal 2,9 procent groei. Op hetzelfde hoge niveau verkeren de industrie en de energiesector.

Uit de cijfers van het CBS komt naar voren dat de bouw al een half jaar lang een blok aan het been is in de vaderlandse economie. In het eerste kwartaal veerde de bouwnijverheid op met een stijging ter grootte van 3,5 procent wat betreft de toegevoegde waarde. In het tweede kwartaal verloor de branche echter weer 1,2 procent terrein, gevolgd door de jongste terugslag van 1,1 procent. In 2003 schommelde de daling van de toegevoegde waarde van de bouwnijverheid tussen de 7,4 en 4,3 procent.

De Nederlandse economie is in het derde kwartaal met 1,5 procent gegroeid ten opzichte van hetzelfde tijdvak vorig jaar. De raming ligt 0,1 procent hoger dan in de vorige schatting van het CBS. De flinke stijging van de export leverde de belangrijkste bijdrage aan de groei.

De investeringen in vaste activa waren in het derde kwartaal dit jaar 0,7 procent hoger dan vorig jaar. De bescheiden groei is vooral te danken aan uitgaven voor machines en installaties.

Reageer op dit artikel