nieuws

Belgische bouw moet nóg innovatiever gaan werken

bouwbreed

brussel – De Belgische bouw moet nog meer investeren in technologische opleidingen, goede kennisoverdracht en voortdurend innovatief denken en werken. Dat werd duidelijk tijdens een onlangs in Brussel gehouden bouwforum over innovatie.

Alleen op die manier kan de bouwsector zijn achterhaald imago van een no-tech- of low-tech-sector kwijtraken. Vooral de kleine bouwbedrijven worden beschouwd als de motor voor innovatie in de sector.

Tegelijkertijd stelde het bouwforum, waaraan 1400 aannemers, architecten, politici en ambtenaren deelnamen, ook enkele voorwaarden aan de overheid om de innovatie in de bouw niet te hinderen. Zo werd onder meer de noodzaak onderstreept om de regelgeving voor het gunnen van overheidsopdrachten te herzien.

“Het strakke keurslijf van de opgelegde technische normen in de lastenboeken laat géén enkele vrijheid en remt op die manier het innoverend denken en bouwen”, zo gaf het bouwforum de Belgische premier G. Verhofstadt te verstaan.

Die maakte van zijn aanwezigheid op het bouwforum gebruik om zijn gehoor te vertellen wat zijn paarse regering tot nu toe zoal op economisch vlak heeft gepresteerd. Directeur R. De Muelenaere van de Confederatie Bouw (CB), die het bouwforum mede organiseerde, zei dat de Belgische bouw dankzij haar “kwalitatieve en innovatieve kracht” nog meer banen kan scheppen. Nu blijven ongeveer 10.000 vacatures voor goed geschoolde vaklui in de bouw nog altijd niet ingevuld, aldus De Muelenaere.

Volgens hem moet publiek-private samenwerking (pps) voor de financiering en realisatie van hoogtechnologische werken nog meer worden aangemoedigd. Ook moeten de voordelen van innovatie beter in de verf worden gezet. Zo worden opdrachtgevers, bouwers en verbouwers via fiscale voordelen gestimuleerd om te kiezen voor innoverende energiebesparende en milieuvriendelijke oplossingen.

Ten slotte moet volgens De Muelenaere worden gezocht naar een betere interactie tussen het ontwerp en de uitvoering van werken door het aanstellen van een bouwteam waarin beide vertegenwoordigd zijn.

Het was de tweede keer dat het bouwforum werd gehouden. Behalve door de nationale aannemersorganisatie werd de bijeenkomst mede georganiseerd door het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB) en het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw (OCW).

Forum onderstreept noodzaak om regelgeving bij gunningen te herzien

Reageer op dit artikel