nieuws

Belangrijk jaar voor Nieuwe Hollandse Waterlinie

bouwbreed Premium

utrecht – Komend jaar wordt een belangrijk jaar voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Zijn het mooie hersenspinsels of komt het project echt van de grond? Als het aan voorzitter Ed dHondt van de Commissie NHW ligt, komt het helemaal goed met de plannen.

Het tempo houden in een gecompliceerd project. Dat is de belangrijkste doelstelling van de Liniecommissie. En gecompliceerd is het met vijf ministeries, vijf provincies, 25 gemeenten, vijf waterschappen, een aantal private partijen en talloze belangenorganisaties. En dat allemaal om de komende twintig jaar 700 miljoen te investeren waarvan de overheden er 500 miljoen ophoesten.

Deze investeringen hebben ook betrekking op de aanleg van de Ecologische hoofdstructuur en waterberging waarvoor al middelen zijn gereserveerd door het rijk. Uiteindelijk resteert er een dekkingstekort van 200 miljoen voor het herstel en de inrichting van de Waterlinie, waarvan 100 miljoen voor de restauratie van de forten. Uit private bronnen moet dan nog 100 miljoen komen.

Het gaat om de Nieuwe Hollandse Waterlinie, die loopt van even ten zuiden van Gorinchem via de oostkant van Utrecht naar Muiden. Talloze oude forten en waterbouwkundige werken liggen daar te verwaarlozen. Sommige forten dienen als woonplaats voor vleermuizen. Andere, zoals fort Voordorp bij Utrecht en fort Steurgat bij Werkendam, zijn inmiddels al omgetoverd tot congresruimte respectievelijk luxe appartementen. De bedoeling is de waterlinie weer op te knappen en tegelijkertijd andere ontwikkelingen in de buurt van de forten te genereren. Daaruit moet dan uiteindelijk het private geld vrijkomen. Een schets van hoe het zou kunnen worden is er al: het Linieperspectief Panorama Krayenhoff.

Het komende jaar wil de Liniecommissie aan de slag met de zogenoemde quick wins. Dat zijn projecten die met een relatief geringe bijdrage snel van de grond kunnen komen. Een voorbeeld daarvan is de Papsluis, een markante waaiersluis in het Brabantse deel van het Liniegebied. Die kan worden gereconstrueerd. In dat geval gaat er weer water stromen, waardoor er direct drie doelen tegelijkertijd worden gerealiseerd. Het kan gebruikt worden voor waterrecreatie, er ontstaat een ecologische verbinding en er ontstaan nieuwe kansen voor waterberging. De nabijgelegen forten Bakkerskil en Altena krijgen een recreatieve verbinding met de Papsluis hetgeen bijdraagt aan versnelde ontwikkeling van die forten. Het projectbureau ondersteunt deze gebiedsinrichting met startbijdrage van 13.000 euro.

Uit een haalbaarheidsstudie van een consortium van marktpartijen, AM-Wonen, ING Real Estate, Grontmij en Staatsbosbeheer, blijkt dat het wel mogelijk is om de 100 miljoen euro uit de markt te halen. Wel is onder meer centrale sturing nodig.

Bevoegdheden

De overheidspartijen in de Liniecommissie willen dat echter niet. “Als Liniecommissie zouden we teveel bevoegdheden moeten krijgen. De sturing moet passen bij de bestuurlijke verhoudingen in ons land. Er moet dus ruimte zijn voor maatwerk en initiatief op lokaal niveau, ook op het gebied van planvorming en uitvoering met behulp van pps”, zo heet het.

Dat betekent niet dat de Liniecommissie helemaal niets doet. “Natuurlijk willen we dat er de komende periode werkelijk iets gaat gebeuren. Daartoe gaan we praten, maar niet polderen. We hebben geen bevoegdheden als commissie maar hopelijk hebben we wel gezag”, zegt D�Hondt.

Toch denkt hij dat de 100 miljoen uit de markt er kan komen. Niets belet overheden en marktpartijen om wel geld van aanpalende gebieden te gebruiken in het gebied.

Dat zal op de ene plek gemakkelijker zijn dan op de andere plek. De oplossing voor: verevening. “Het is een thema dat goed moet worden doorgesproken. Het ligt niet voor de hand dat bestuurders over de grenzen heen geld ter beschikking stellen. Maar als blijkt dat het wederzijds zal gebeuren, dan gaan ze overstag”, is zijn overtuiging.

Met veel enthousiasme en met gezag moet het wel wat worden met de Nieuwe Hollandse Waterlinie. In de jongste nieuwsbrief komt dat enthousiasme nog eens naar voren. “Een Europese top op Loevestein of in het Muiderslot biedt geweldige kansen. Een prachtige plek, een mooie rit er naartoe, volop gespreksstof en een aangename entourage. Besprekingen kunnen zo niet anders dan een succes worden. Dat aspect van de Nieuwe Hollandse Waterlinie kan wat mij betreft niet voldoende worden benadrukt.”

�We gaan praten, maar niet polderen�

Reageer op dit artikel