nieuws

Woningproductie Noord-Holland fors opgeschroefd

bouwbreed

haarlem – Rijk, provincie Noord-Holland en de gemeenten Haarlem, Alkmaar en Hilversum tekenen vanmiddag een convenant waarin ze afspreken om binnen vijf jaar 26 duizend woningen te bouwen in het zuidelijk deel van Noord-Holland. Met de afspraken is een bedrag van tussen de 1 en de 1,5 miljard euro gemoeid.

Het convenant past in de wens van het ministerie van VROM om de woningproductie flink op te schroeven. In Noord-Holland bleef de productie in de afgelopen jaren achter bij het streven en met een stimuleringspremie van 36 miljoen euro hoopt VROM de aantallen huizen in Noord-Kennemerland, Haarlem, de IJmond en de Gooi- en Vechtstreek op het gewenste niveau te brengen.

Dat het convenant vanmiddag wordt getekend wil overigens niet zeggen dat het plan om 26 duizend woningen te bouwen nieuw is. Veel plannen zijn al in een vergevorderd stadium, zo bevestigt woordvoerder K. Van Rijn van de provincie Noord-Holland. “De provincie heeft slechts opgetreden als regisseur. We hebben alle partijen aan één tafel gekregen en gaan ervoor zorgen dat ze zich allen aan deze aantallen gaan houden. Uiteindelijk zijn het de gemeenten die de daadwerkelijke bouw moeten faciliteren.”

De Bloemendaler Polder tussen Weesp en Muiden neemt met 4500 huizen een belangrijk aandeel in het convenant dat op 1 januari ingaat.

Reageer op dit artikel