nieuws

Woningbouw in 2005 nog ondermaats

bouwbreed Premium

zaltbommel – De voorspelling van minister Dekker om dit jaar 69.000 nieuwe woningen te bouwen, blijft een vrome wens. Dat is de opvatting van marktadviesorganisatie HPR Bouw.

De specialisten van HPR Bouw verwachten dat, gezien de wijze waarop de woningbouw uit het dal krabbelt, in 2004 hooguit 63.750 huizen zullen worden opgeleverd. Ten opzichte van de 60.000 in 2003 altijd nog een stijging van 6 procent maar toch 5250 eenheden minder dan op het departement van VROM becijferd.

“We constateren dat de maatregelen die minister Dekker heeft ingezet om de woningbouwproductie aan te jagen, hun effectiviteit nog niet bewijzen. De wens dit jaar 69.000 woningen op te leveren is niet realiseerbaar”, stelt HPR Bouw.

Het marktbureau is ervan overtuigd dat minister Dekker ook in 2005 haar doelstellingen niet haalt. De verantwoordelijkheid voor het falen schuift het bureau in de schoenen van de aannemers. “De oorzaak van de trage groei moet gezocht worden in de afwachtende houding van de bouwers. Woningcorporaties groeien steeds beter in hun rol van ontwikkelaar met een maatschappelijke doelstelling. Een groei van het aantal nieuwbouwprojecten is echter nog niet waar te nemen”.

HPR Bouw signaleert dat de corporaties druk in de weer zijn met de bestaande woningvoorraad. De toename van het aantal gesloopte huizen wordt maar langzaam zichtbaar. Nieuwe woningen in de herstructureringswijken kondigen zich aan. De projectontwikkelaars van hun kant kampen met wijzigingen in de marktvraag en ergeren zich in hoge mate aan de belemmeringen door wet- en regelgeving. Slechts op de langere termijn verwacht HPR Bouw een terugkeer naar het productieniveau uit eind jaren negentig. Op papier zitten voor 2010 nog 400.000 nieuwe woningen in de pijplijn.

In de utiliteitsbouw ziet HPR Bouw enkele lichtpuntjes. Voor de hallen en loodsen (zonder kantoor) daalt de productie dit jaar niet langer ernstig. In 2005 voorziet het bureau in het segment zelfs een lichte groei. Ook de agrarische sector zet het beste been voor met – op de golven van de schaalvergroting – een toename de aantallen nieuwe schuren en stallen.

Kantorenmarkt

Het leed op de kantorenmarkt is nog niet geleden. HPR Bouw voorspelt dat de markt verder zal inzakken. Kansen bestaan slechts voor hoogwaardige gebouwen die voor de gebruiker een aanzienlijke verbetering betekenen ten aanzien van ligging en comfort.

Een lichte compensatie in de utiliteitsbouw komt uit de hoek van de nutsvoorzieningen. De overheid heeft zich voorgenomen te investeren in zowel gezondheidszorg als onderwijs en steekt meer geld dan voorheen in ziekenhuizen en scholen.

Reageer op dit artikel