nieuws

Vlaamse aannemers onder voorwaarden akkoord met tolheffing

bouwbreed

brussel – Met een gerichte investering kan de Vlaamse overheid de toenemende verkeersfiles terugdringen. De Vlaams minister van Openbare Werken, K. Peeters, meent echter dat tolheffing onvermijdelijk wordt om de missing links in de infrastructuur tijdig te realiseren.

De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) staat achter het plan voor tolheffing als de inkomsten exclusief naar investeringen in de infrastructuurinvesteringen worden gaan.

Volgens de VCB is het geen goed idee om de inkomsten van de tolheffing voor autowegen ook te besteden aan de ontwikkeling van het openbaar vervoer. De tol-heffing zal immers als zodanig al het openbaar vervoer bevorderen.

“Het is belangrijk dat de inkomsten uit de tolheffing zeer gericht worden aangewend. Deze tol zal ook des te meer op de steun van de bevolking kunnen rekenen als zij zeer gericht wordt aangewend. Indien de inkomsten uit de autowegentol te breed over een te groot aantal beleidsdomeinen worden gespreid, is geen sprake meer van een heffing maar doodeenvoudig van een verkapte verhoging van belastingen”, meent directeur-generaal M. Dillen van de VCB.

Bovendien mag volgens hem de invoering van autowegentol de Vlaamse overheid er niet van ontslaan zelf te investeren in de Vlaamse transportinfrastructuur. De inkomsten uit de tolheffing moeten een extra bron van investeringsmiddelen vormen. Dit jaar zijn de investeringskredieten van de Vlaamse overheid voor de wegen toch al gedaald van 500 miljoen naar 380 miljoen euro. De investeringskredieten voor de binnenvaart werden tegelijk van 168 miljoen tot 153 miljoen euro gereduceerd.

Reageer op dit artikel