nieuws

Veranderingen in bouw gaan stroperig en traag

bouwbreed Premium

den haag – Er moet nog heel veel gebeuren in de bouw. Het proces van vernieuwing en verandering gaat stroperig en traag. De Regieraad moet hierin een rol spelen, ook wat betreft de noodzakelijke cultuurverandering.

“Ik heb de indruk dat er nog veel te weinig is gebeurd aan veranderingen in de bouw. Het is nu meer dan anderhalf jaar geleden dat we het rapport van de parlementaire enquêtecommissie hebben gepresenteerd. En nog steeds proef ik een stemming in de bouw van �we hebben toch niets verkeerd gedaan?�. Daarmee zeg ik niet dat ze nu nog steeds vooroverleg hebben, maar de mentaliteit is onvoldoende veranderd”, vindt GroenLinks-kamerlid Marijke Vos, de oud-voorzitter van de parlementaire enquêtecommissie bouwnijverheid.

Het heeft volgens haar alles te maken met de nog steeds gesloten cultuur binnen de bouw. “Neem bijvoorbeeld de gedragscode. Dat lijkt een papieren tijger. Tot nu toe is weinig rekenschap en verantwoording afgelegd. Hoe bedrijven veranderen, is niet zichtbaar. Misschien vergis ik mij en gebeurt er wel het nodige. Maar dan zeg ik tegen de bouwbedrijven: laat het dan ook zien”, aldus Vos.

Voor haar is het belangrijkste in het aanbestedingsproces transparantie en integriteit. Met name transparantie is er volstrekt niet. “Je zou naar een aanbestedingsproces moeten dat transparant is. Daar kan een groter gebruik van ict bij horen. In elk geval moeten er transparante criteria komen voor de beoordeling van aanbiedingen. Iedereen moet kunnen zien waarom het ene bedrijf wel wordt geselecteerd en het andere niet.”

Vos� kritiek richt zich niet alleen op de bouw, ook de overheid is in haar ogen te laks. Zo begrijpt ze heel goed de klacht uit de bouw dat momenteel de laagste prijs maar al te vaak het enige criterium is voor gunning. “Ik ben het met de bouw eens. Voor eenvoudige werken is het niet erg als de laagste prijs leidend is. Praat je over ingewikkelder werken, dan moeten andere criteria een rol spelen, zoals duurzaamheid, energiegebruik en de kosten gedurende de totale levenscyclus. Maar nogmaals, ook die criteria moeten transparant zijn.”

Ook niet-werkgebonden criteria zouden wat haar betreft door opdrachtgevers mogen worden gebruikt voor de selectie van aannemers. “De overheid kan daar veel creatiever in zijn. Ik zie wat dat betreft te weinig initiatief vanuit de overheid. Die blijft teveel op een afstand staan”, vindt Vos.

Dat die afstand mede komt door de parlementaire enquête, is in haar ogen een misverstand. “Wij hebben twee dingen gezegd. Nieuwe zakelijkheid, waarbij opdrachtgever en aannemer inderdaad meer afstand van elkaar moeten nemen. Maar tegelijkertijd hebben we gezegd dat het bouwbeleid van de overheid moeten worden gerevitaliseerd, dat er één aanspreekpunt moet komen. Juist dat laatste is nog onvoldoende opgepakt.”

De oprichting van kenniscentra aanbesteding vindt Vos een goede zaak. “De overheid heeft zoveel aan te besteden. Dus het is goed als die kennis wordt gebundeld. Die kan dan worden gedeeld met andere overheden die deze kennis minder hebben”, aldus Vos.

In haar visie hebben dus zowel de bouw als het Rijk nog heel wat werk te verzetten, voordat er sprake kan zijn van een transparante, integere markt. “Er moet op die punten nog heel veel gebeuren. En dan het liefst snel. Ik hoop dat de Regieraad daar een belangrijke rol in kan spelen.”

Reageer op dit artikel