nieuws

Nota mobiliteit mist uitvoering

bouwbreed

amsterdam – Prima dat het kabinet ambitieus ingaat op de mobiliteit in de Randstad, maar het ontbreekt aan uitvoering. Dat vindt het georganiseerde bedrijfsleven in de Randstad. En dat terwijl het Centraal Planbureau onlangs voorrekende dat investeringen in wegen het meest rendabel zijn.

In een brief aan minister Peijs (Verkeer en Waterstaat) en de Tweede Kamer wijst het bedrijfsleven erop dat het prachtig is dat de Randstad weer als motor van de economie wordt gezien. Ook de aandacht die goede infrastructuur krijgt om die rol waar te maken, wekt vreugde. Maar waarom daar dan geen uitvoeringsprogramma aan hangt, ontgaat het bedrijfsleven.

�Het ontbreekt in de nota aan een uitvoeringsprogramma dat laat zien hoe de vervoersinfrastructuur gelijke tred houdt met de groei van de bevolking, de bedrijvigheid en werkgelegenheid. Wij missen ook de regie van het Rijk voor het infrastructuurnetwerk van de randstad als nationaal stedelijk netwerk”, aldus de brief.

Het randstedelijke bedrijfsleven is op zich niet tegen beprijzing van de wegen. Wel is het fel gekant tegen invoering ervan uitsluitend in (delen van) de Randstad. Dat zet dit landsdeel weer op een achterstand. Tolheffing ter financiering van infra kan wel, zij het dat dit slechts voor langere doorgaande trajecten moet gebeuren. Anders zal, zo wijzen onderzoeken uit, er alleen maar sprake zijn van uitwijkgedrag van automobilisten met alle nadelige congestieproblemen van dien. De bedrijven denken dan aan bijvoorbeeld de corridor A4 en de A15.

Voorwaarden

Publiek-private samenwerking moet een oplossing bieden voor het gebrek aan overheidsfinanciën. Maar, zo schrijft het bedrijfsleven, dan moet het Rijk wel de noodzakelijke voorwaarden scheppen om het de bouw mogelijk te maken voorstellen te doen. Net als bij de bovenbouw van de hsl-zuid zou het Rijk kunnen betalen voor de beschikbaarheid van de infrastructuur. “Op deze wijze worden de lasten voor de rijksbegroting gespreid en kan voor hetzelfde geld meer infrastructuur worden gebouwd”, zo staat in de brief.

Het bedrijfsleven heeft verder een lijst met volgens hem prioritaire projecten geleverd. De nota geeft voorrang aan de doorgaande routes A2, A4 en A12. De A1 en A15 zijn echter net zo belangrijk vinden de briefschrijvers. Behalve wegen moet in het openbaar vervoer overigens ook fors worden geïnvesteerd.

Reageer op dit artikel