nieuws

Nieuwe zeesluis IJmuiden veel goedkoper te bouwen

bouwbreed Premium

amsterdam – Enkele honderden miljoenen goedkoper te bouwen en hogere inkomsten dan geschat. Gemeenten en bedrijfsleven in de regio Amsterdam boden minister Peijs gisteren het rapport �Bereikbaar, betrouwbaar, betaalbaar� aan over een nieuwe zeesluis bij IJmuiden. Daarin worden de vier vragen beantwoord die Peijs begin dit jaar stelde, omdat ze de nieuwe zeesluis te duur […]

amsterdam – Enkele honderden miljoenen goedkoper te bouwen en hogere inkomsten dan geschat. Gemeenten en bedrijfsleven in de regio Amsterdam boden minister Peijs gisteren het rapport �Bereikbaar, betrouwbaar, betaalbaar� aan over een nieuwe zeesluis bij IJmuiden.

Daarin worden de vier vragen beantwoord die Peijs begin dit jaar stelde, omdat ze de nieuwe zeesluis te duur vond worden. Naast opstellen van een economische visie tot 2020 en het doorlichten van enkele planmatige alternatieven lag het accent vooral op een “gunstige kosten-batenanalyse” en het zoeken naar “realistische oplossingen voor het financieringsprobleem” van de Rijksoverheid.

Uit het rapport blijkt, dat niets doen de Amsterdamse haven op termijn economisch ernstig kan schaden. Uit concurrentieoogpunt moet de zeetoegang uiterlijk in 2015 zijn verbeterd.

Diverse alternatieven, zowel van particuliere bedrijven als van Rijkswaterstaat (RWS), zijn onder de loep genomen. De regio spreekt in het rapport een duidelijke voorkeur uit: “Het beste alternatief voor een grote zeesluis… is een grote zeesluis. Maar dan wel een sluis die veel goedkoper is. En dit blijkt mogelijk, als de sluis op een andere plaats wordt aangelegd”, aldus de opstellers van het rapport.

Dat de nieuwe zeesluis geen 700 miljoen euro hoeft te kosten, maar waarschijnlijk fors minder dan een half miljard, stoelt op drie aannames: opoffering door RWS van de bestaande middensluis en inzet van slimmere bouwtechnieken en innovatieve aanbestedingsvormen.

Positief is ook, dat de baten van de nieuwe sluis hoger uitvallen dan het Gemeentelijk havenbedrijf Amsterdam oorspronkelijk wat voorzichtig schatte.

Voorfinanciering

Omdat de overheidsbudgetten er tot 2015 niet in voorzien een dergelijk groot project te bekostigen, wordt nu gekeken of voorfinanciering door de gemeente Amsterdam een optie is om al in 2010 aan de bouw te kunnen beginnen. De gemeente denkt namelijk goedkoper geld te kunnen lenen dan de minister van Financiën.

Het rapport werd overhandigd door M. van der Horst, voorzitter stuurgroep Zeetoegang IJmuiden en havenwethouder van Amsterdam en mede-stuurgroeplid de gedeputeerde C. Mooij van de provincie Noord-Holland. Daarmee werd nogmaals het belang onderstreept dat niet alleen Amsterdam, maar de gehele regio hecht aan verbetering van het sluizencomplex.

Reageer op dit artikel