nieuws

Fugro: Groeimarkt in werk aan oude kademuren

bouwbreed

leidschendam – Bij herontwikkelingsprojecten in stedelijke omgeving komt restauratie van kaden en kademuren vrijwel altijd aan de orde. Minder gebruikelijk is het om dan eerst naar de funderingen te kijken. Fugro Ingenieursbureau ziet dit werk mede daarom als groeimarkt.

Oude, niet langer gebruikte havens worden tegenwoordig vaak opgenomen in de nieuwe stedenbouwkundige opzet van de stedelijke omgeving waar ze nu in liggen. Bij nieuw gebruik is kennis van de kwaliteit van de kademuren natuurlijk een vereiste. Het gaat in veel gevallen om zogenoemde gewichtsmuren uit het begin van de 20ste eeuw. Ze zijn gefundeerd op een houten constructie: heipalen, een ontlastvloer en een houten damwand daarvoor. De gewichtsmuur op de ontlastvloer is vaak voorzien van gezette basaltstenen.

Duidelijk is inmiddels dat de kwaliteit van houten funderingspalen, ook onder water, sterk achteruit kan lopen door bacteriële aantasting. De Europese werkgroep �Bacpoles� heeft zelfs een methode gevonden om de aantasting door bacteriën van houten palen onder water af te remmen. De methode voorziet echter niet in herstel van de sterkte van de palen. Hernieuwd gebruik van kaden langs havens en grachten maakt dat echter wel noodzakelijk. Om de hoge belastingen van nu te kunnen opnemen, is mogelijk nog versterking van de fundering vereist.

Fugro Ingenieursbureau wordt regelmatig betrokken bij projecten die inzicht in de hoedanigheid van kademuren vragen. P. Nelemans van Fugro laat weten al een aantal jaren gemiddeld twee projecten per jaar te doen, maar dat gemiddelde neemt toe. Hij denkt dan ook dat het om een groeimarkt gaat.

Het inspecteren van de fundering van een kademuur is vanwege de slechte toegankelijkheid niet eenvoudig. De landzijde ontgraven is veelal niet wenselijk en aan de waterzijde zit een damwand. Daarom worden dergelijke inspecties uitgevoerd met behulp van duikers.

“We huren voor de inspecties het duikbedrijf in dat we doorgaans voor dit soort werk inschakelen. De naam doet er niet zoveel toe”, stelt Nelemans. “Belangrijk is dat het bedrijf op de hoogte is van onze werkwijze. De duikers zelf krijgen geen extra constructieve informatie. Wel zetten wij een funderingsinspecteur in die tijdens het duiken een vertaalslag kan maken van de bevindingen van de duikers naar de staat van de funderingen. Die samenwerking is essentieel.”

Reageer op dit artikel