nieuws

Energiepremie voortaan uitsluitend gericht op grootschalige projecten

bouwbreed Premium

den haag – Voor energiebesparende maatregelen aan gebouwen is alleen nog subsidie beschikbaar als zij grootschalig zijn en de CO2-uitstoot fors verminderen. Staatssecretaris Van Geel (milieu) wil 34,5 miljoen euro die beschikbaar komt door het afschaffen van de Energiepremieregeling inzetten voor een nieuwe subsidieregeling.

Van Geel schrijft dat aan de Tweede Kamer. De nieuwe “CO2-Tenderregeling” moet volgend jaar in werking treden. Hij gaat daarbij uit van zoveel mogelijk milieuwinst tegen minimale kosten. Zonnepanelen vallen buiten de regeling. Minister Brinkhorst (economische zaken) zei eerder deze week als dat zonne-energieprojecten in Nederland onrendabel zijn. Van Geel beaamt dat, maar sluit niet uit dat op de lange termijn – vanaf 2020 – de energieopwekking door zonnecellen wel “interessante perspectieven” biedt. Voorlopig valt deze categorie echter af vanwege het lage rendement.

Van Geel denkt voor een verdere energiebesparing eerder aan de inzet van kosteneffectieve middelen als zonneboilers en warmtepompen. De precieze invulling van de regeling maakt hij volgend jaar bekend als de resultaten van de voortgangsrapportage klimaat van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM ) bekend zijn. Hij wil met de nieuwe regeling en andere maatregelen, zoals het aanscherpen van de energieprestatienorm (epn), innovatie stimuleren.

De gebouwde omgeving is verantwoordelijk voor ongeveer eenderde van de CO2-emissies in Nederland. De meest effectieve wijze om de uitstoot tegen te gaan is volgens onderzoeksbureau Ecofys de inzet van fiscale maatregelen. Het bureau heeft de bestaande regelingen en de effecten onderzocht. De CO2-reductie bij de woningbouw wordt geschat op 2,4 miljoen ton CO2 en bij de utiliteitsbouw op 1,6 miljoen ton CO2.

Voortvloeiend uit de klimaatafspraken van Kyoto wil de Nederlandse overheid de CO2-uitstoot terugbrengen met 6 procent in 2010 ten opzichte van het emissieniveau in 1990. Voor de woningvoorraad is het streefgetal 10 procent CO2-reductie over dezelfde periode.

In de bestaande bouw valt volgens de staatssecretaris nog veel energiebesparing te behalen. Het kabinet verlaagt daarom in 2006 de energieprestatienorm voor nieuwbouwwoningen van 1 naar 0,8. Onderzoek loopt nog naar een verlaging van de epn in de utiliteitsbouw, bepaald per gebouwtype. De staatssecretaris verwacht dat de aanscherping doorgaat, ondanks de voorwaarde dat de invoering niets extra�s mag kosten.

Reageer op dit artikel