nieuws

Dromen over futuristische woonwijk

bouwbreed Premium

arnhem – Drijvende gestapelde kassencomplexen die met het zonlicht meedraaien, individuele autos die kunnen aanklikken in een collectieve vervoersstroom, gestapelde wegen, waterwoningen en een verbrede Linge als transportader. Dit alles in een nieuw aan te leggen stad, Forum Olympia.

Het zijn voorbeelden uit een ideeënverzameling voor de kern van het Knooppunt Arnhem Nijmegen in 2040. De verzameling is afkomstig van de stichting K7, gevormd door politici uit Overbetuwe, Nijmegen, Lingewaard, Duiven, Westervoort en Zevenaar.

De ideeenverzameling van K7 verdwijnt uiteindelijk in de prullenbak. Ze geldt slechts als aanzet en prikkel voor bouwers en burgers die respectievelijk de futuristische wijk bouwen en erin gaan wonen. De komende twee jaar moet die ideeënketting als een olievlek worden uitgebreid met voorstellen op grote en kleine schaal die van burgers afkomstig zijn.

De bouwwereld wordt uitgenodigd mee te denken over de toekomst of aan te haken bij het project, bijvoorbeeld als het gaat over nieuwe bouwmethoden en technieken, maar ook als het gaat om het inspireren van inwoners.

De eerste ideeën ontstonden toen Arnhem met de gemeente Elst (gemeente Overbetuwe) de ontsluiting van Schuytgraaf besprak. Wellicht kon ze eventueel over Elst lopen. Het overleg over de ontsluiting van deze grote uitbreidingswijk riep voor de Arnhemse PvdA-politicus J. Huurman de vraag op hoe bij groei in de toekomst over vervoer en inrichting van het landschap moet worden nagedacht. En vooral hoe plannen niet worden opgelegd van bovenaf, maar hoe burgers te verleiden zouden zijn tot overleg over hun toekomst. Dat leidde tot oprichting van stichting K7.

De stichting kreeg steun van provincie en KAN en regiobedrijven (waaronder ook een makelaarsconglomeraat en een architectenbureau) om een proces voor meer participatie op te starten. Huurman: “De komende twee jaar formuleren burgers met ondersteuning van het Gelders Genootschap eigen toekomstideeën over hun wijk, stad of regio. Om een aanzet te geven hebben wij leken binnen K7, zonder enige deskundige onderbouwing en ondersteuning, onze ideeën gespuid en in een boek samengevat.” De bijbehorende toekomstbeelden zijn van de hand van futuroloog Rudolf Das.

Grondgebonden

Gemeenschappelijke factor in de ideeën van K7 is een goed midden tussen individuele vrijheid en de collectieve rijkdom. Geen grondgebonden woningen bijvoorbeeld, maar wel �buitenluchtgebonden� woningen in complexen met ruime terrassen. Wat burgers daar zelf over hun eigen wijk aan toevoegen, moet blijken als de ideeënstroom de komende twee jaar op gang komt. Er wordt tevens een prijsvraag uitgeschreven welke naam het gebied moet krijgen. De resultaten worden over twee jaar openbaar gemaakt Een mediabedrijf maakt een documentaire over hoe burgers in het gebied met de toekomst aan de slag gaan.

Een website met meer informatie over het initiatief is te vinden onder www.K7in2040.nl.

Reageer op dit artikel