nieuws

Conjunctuurgroei vraagt efficiency van bedrijven

bouwbreed Premium

utrecht – Bedrijven die volgend jaar willen profiteren van de aantrekkende bouwconjunctuur zullen zich scherp moeten kunnen onderscheiden. De Rabobank en stichting RRBouw waarschuwen voor grote overcapaciteit en een ongemeen felle prijzenslag.

Een studie van Rabobank en RRBouw ziet in 2005 de groei in de burgerlijke en utiliteitsbouw vooral komen vanuit het onderhoud van de bestaande woningvoorraad en kantoorpanden. Hoewel de economie zich voorzichtig lijkt te herstellen, zijn bedrijven terughoudend met investeringen in huisvesting. Bouwers uit het midden- en kleinbedrijf die niet enkel op prijs willen concurreren, zullen op zoek moeten gaan naar hun onderscheidend vermogen. Dit vraagt niet alleen om een strategische heroriëntatie, maar ook om een beter begrip van de vraag vanuit de markt.

Voor de aannemers zijn volgens de samenstellers van de studie grofweg twee strategische opties denkbaar: die van conceptaanbieder voor bepaalde markten, of als capaciteitsaanbieder. Een conceptaanbieder legt zich toe op activiteiten in eerdere fasen van het bouwproces, zoals ontwikkeling en ontwerp. Daarbij richt het bedrijf zich vooral op de eindgebruiker. Het onderscheidend vermogen zit vooral in de toegevoegde waarde in het uiteindelijke product.

De onderzoekers zien voor de meeste mkb-bouwbedrijven een rol weggelegd als capaciteitsaanbieder. Een capaciteitsaanbieder specialiseert zich in lastig te kopiëren vaardigheden en activiteiten. Deze bedrijven richten zich op zowel conceptaanbieder als eindgebruiker. Een capaciteitsaanbieder kan zich onderscheiden op het vlak van efficiency, bijvoorbeeld door een strakke planning. Als succesfactoren gelden: ondernemerschap, flexibiliteit, bekendheid met de lokale markt, vakbekwaamheid en voldoende tijd nemen om visie te ontwikkelen. Daarnaast tellen facetten mee die samenhangen met de rol van conceptaanbieder of capaciteitsaanbieder afzonderlijk.

De succesfactoren voor de conceptaanbieder zijn: persoonlijk contact met de eindklant, het betrokken zijn bij de totale realisatie, de trots die dat met zich meebrengt en de mogelijkheid om kleine series te bouwen, een brede bedrijfskundige kennis en goed opgeleid personeel. Dit betekent dat veel mkb-bedrijven andersoortig personeel moeten aantrekken.

Competenties

Voor het goed vervullen van de rol van conceptaanbieder zijn vaak dure competenties nodig en moet er geïnvesteerd worden in product- en technologieontwikkeling en projectontwikkeling. Dat laatste vraagt om voldoende financiële slagkracht.

Voor de capaciteitsaanbieder komt het vooral aan op flexibiliteit in operationele zin, vakkundig personeel en kosteneffectiviteit in het uitvoeringsproces. Faalkosten zijn in de bouw nog een veelvoorkomend probleem. Voor de capaciteitsaanbieder ligt er de uitdaging om hier iets aan te doen. Als laatste succesfactor noemen de samenstellers de aansturing van de onderaannemers. Dit vormt voor met name kleinere mkb-aannemers een probleem, zeker wanneer de eigen organisatiegraad laag is. Hierdoor treedt er inefficiency op in het uitvoeringsproces.

Reageer op dit artikel