nieuws

Brinkhorst ziet bouwsector nog niet veranderen

bouwbreed

den haag – Minister Brinkhorst (economische zaken) vindt dat er het afgelopen jaar in de bouw nog maar bitter weinig is veranderd. De gedragscode, de oprichting van Bouwend Nederland en de Stichting Beoordeling Integriteit Bouwnijverheid beschouwt hij slechts als stapjes in de goede richting.

“Maar er is meer voor nodig om definitief af te rekenen met het verleden. Want goede wil tonen is mooi. Maar voor fouten, échte fouten, zul je ook moeten boeten. Aan die fase zijn we nu toe. Een fase die pijn doet, met NMa-boetes, schadeclaims en vervolgingen”, aldus de minister.

Brinkhorst waarschuwt de aannemerij dat pas na deze zeer pijnlijke fase weer wat licht aan de horizon zal gloren.

De boodschap van de minister is allesbehalve vrolijk. Een jaar nadat de ministers Peijs (verkeer), Dekker (VROM) en Brinkhorst de aanzet tot verzoening inzetten, is de balans nog niet positief. De Regieraad Bouw presenteerde gisteren zijn eerste voorzichtige aanbevelingen om het imago van de bouw weer op te poetsen met een definitief andere koers.

Het is daarbij geenszins de bedoeling dat bedrijven failliet gaan als gevolg van de NMa-sancties. De minister is van mening dat de rekening uit het verleden een gezonde toekomst niet in de weg staat. Veel perspectief heeft hij de sector niet te bieden. Brinkhorst hamert uiteraard op innovatie en transparantie. Klantgerichtheid en afstappen van het idee dat de bouw een unieke sector is, zijn inmiddels andere stokpaardjes.

Ook adviseert hij de bouw letterlijk over de grenzen te kijken. Volgens de Regieraad zijn in het buitenland nog miljarden extra omzet te vergaren. Brinkhorst vindt dat de sector zich niet moet blindstaren op fout afgelopen bouwavonturen uit het verleden. “Heeft u zich wel eens afgevraagd hoe dat komt? Misschien wel omdat u vond dat de bouw – en dan met name de Nederlandse – zo�n bijzondere bedrijfstak was!” De bouw wacht te veel af en houdt zich te veel op de achtergrond, is een ander verwijt van de minister. “Het is niet de Regieraad die de noodzakelijke veranderingen in gang moet zetten, maar de sector zelf.” Het idee is dat de Regieraad de gereedschappen kan aandragen, maar het timmerwerk zal de aannemer toch echt zelf moeten doen.

Reageer op dit artikel