nieuws

Bouw is druk met aanpassen van acquisitieprocessen

bouwbreed Premium

rotterdam – De bouw is druk bezig het acquisitieproces tegen het licht te houden. Sinds vooroverleg en afspraken ook in de praktijk niet meer voorkomen, worden goede inkoop, calculatie en werkvoorbereiding weer belangrijker.

Het verbaast directeur A. Besems van Bouw in Balans (een bedrijf dat zich bezighoudt met cultuurveranderingen in de bouw) niet dat Tweede Kamerlid M. Vos nog weinig zegt te merken van veranderingen in de bouw na de parlementaire enquête bouwnijverheid. Ze deed deze uitspraak vorige week in Cobouw.

Besems heeft daar een simpele verklaring voor. “Het afbreken van een cultuur, het vooroverleg, is een revolutie, dat gaat snel. Het opbouwen van een cultuur is evolutie, dat gaat langzaam. Maar dat wil geenszins zeggen dat er niets verandert in de bouw”, zo weet hij uit zijn eigen praktijk.

“Het gaat om gedrag dat decennialang als volstrekt normaal werd beschouwd in de bouw. Als topmanagement van een bedrijf kun je dat gedrag verbieden en ook zorgen dat niemand dat gedrag meer vertoont door bijvoorbeeld te dreigen met ontslag. Daar zal dan ander gedrag voor in de plaats moeten komen. Dat gedrag moet medewerkers worden voorgehouden en dat moet dan ook worden volgehouden. Maar dat vergt tijd.”

Invechtprijzen

Volgens hem is de prioriteit die bedrijven zelf zien, het aanpassen van de acquisitieprocessen. Calculatie, inkoop en werkvoorbereiding zijn daarbij de trefwoorden. “Als in belangrijke aanbestedingen een ander er met de buit vandoor gaat, dan willen bedrijven weten waarin dat andere bedrijf slimmer is geweest. Het kan zijn dat er is gewerkt met invechtprijzen of met extra lage prijzen om de werkvoorraad op peil te houden. Maar het kan ook zijn dat een ander bedrijf echt slimmer is en daardoor goedkoper kan zijn.”

De bouwenquête zal er naar zijn smaak voor zorgen dat bedrijven zich nog meer focussen op andere manieren van werken. “Enkele koplopers zijn inmiddels zover dat ze afstand hebben genomen van de oude manieren en voor de toekomst nieuwe uitdagende taken stellen. Dat kan zijn het maken van strategische keuzes voor markten en diensten. Anderen realiseren zich dat de samenwerking met partners op andere leest moet worden geschoeid dan vooraf gemaakte afspraken en prijzen. Weer anderen hebben besloten tegen de marktverwachting in te investeren in de ontwikkeling van hun mensen. Pas in deze fase komt overigens ruimte en inzicht in nieuwe waarden, omgevingsgerichtheid, openheid, transparantie en samenwerking”, aldus Besems.

Cultuurveranderingen moeten wat hem betreft overigens niet tot de bouw beperkt blijven. Ook voor de politiek en de overheid is nog het nodige te doen.

�Het afbreken van een cultuur is een revolutie�

Reageer op dit artikel