nieuws

Bodemsanering Zuid-Holland in urgentie beperkt

bouwbreed Premium

den haag – De provincie Zuid-Holland beperkt de uitvoering van bodemsaneringen in de periode 2005 tot en met 2009 tot de meest urgente locaties.

Door bezuiniging van het Rijk is de bijdrage bodemsanering van het ministerie van VROM gedaald, waardoor de termijn waarbinnen alle bodemverontreiniging moet worden gesaneerd of beheerst, is opgeschoven van 2023 naar 2030. Voor Zuid-Holland betekent dat dat er voor het werkprogramma bodemsanering 2005 tot en met 2009 ongeveer 138 miljoen euro beschikbaar is, terwijl er ruim 160 miljoen euro nodig is.

Door het tekort van 22 miljoen euro heeft de provincie haar ambities bijgesteld. Gedeputeerde E. van Heijningen: “Wij zullen ons meer richten op het beheer in plaats van uitvoering. Bijvoorbeeld op het ontwikkelen van een brede bodemvisie, afstemming van bodemsaneringsactiviteiten met andere uitvoerende instanties en het bevorderen van marktwerking.”

In het werkprogramma wordt wel rekening gehouden met de nog bestaande reguliere werkzaamheden. Bodemsaneringsactiviteiten uit het werkprogramma 2002 en 2004 worden afgerond, evenals het project Hollandse IJssel. Ook de uitvoering van waterbodemsaneringen en de uitvoering en bemiddeling bij sanering van voormalige gasfabrieken maken deel uit van deze werkzaamheden.

Verder richt de provincie zich op nazorg op diverse gesaneerde locaties en het verrichten van onderzoeken. Bij onacceptabele risico�s wordt te allen tijde maatregelen genomen.

Reageer op dit artikel