nieuws

Bod op exploitatie van Betuwelijn

bouwbreed

rotterdam – Een consortium dat zich Towrail noemt, is druk doende een bod voor te bereiden op de exploitatie van de Betuweroute. Siemens Nederland en Volker Wessels zijn recentelijk benaderd mee te doen.

Nog dit jaar wil het consortium een bod uitbrengen bij minister Peijs (Verkeer en waterstaat). Towrail heeft volgens eigen zeggen een plan opgesteld waaruit zou blijken dat het de Betuweroute binnen vijf jaar rendabel kan exploiteren. Dat zou betekenen dat de lijn al in 2012 rendabel kan zijn, iets waar zelfs de meest optimistische rekenmeester nooit in heeft geloofd.

Towrail denkt dit wel te kunnen halen door veel lagere kosten. Die kunnen 20 tot 30 procent lager liggen dan de kosten van traditioneel goederenvervoer via het spoor. Onder meer intelligentere logistiek zou daaraan moeten bijdragen. Het consortium denkt daarbij bijvoorbeeld aan het opzetten van een pendeldienst van de Rotterdamse haven naar Kijfhoek waar de volledige treinen dan in elkaar worden gezet. Nu gebeurt dat in de haven met alle risico�s van vertraging van dien.

Of Volker Wessels gaat meedoen, is overigens nog niet zeker. “Wij zijn recentelijk benaderd en bestuderen de voorstellen”, is het enige dat de Rotterdamse bouwer kwijt wil. Towrail is niet de enige die belangstelling heeft voor de exploitatie. Sinds februari zijn het Havenbedrijf Rotterdam en Prorail bezig met het opstellen van een haalbaarheidsplan voor een kostendekkende exploitatie van de Betuwelijn.

Reservering

In de berekeningen daarover wordt uitgegaan van kosten die vanaf de openingstelling in 2007 zullen liggen tussen de 20 en 23 miljoen euro. De reservering voor groot onderhoud ligt tussen de 7 en 11 miljoen euro per jaar afhankelijk van het gebruik van de lijn. Uit scenarioberekeningen blijkt dat een groot deel van de kosten voor beheer en onderhoud gedekt kan worden uit de opbrengsten. Daarbij wordt uitgegaan van een variabele vergoeding voor het gebruik van de Betuweroute.

Begin volgend jaar moet minister Peijs een besluit nemen hoe ze verder gaat met de exploitatie. Het meest waarschijnlijke is dat ze de lijn Europees zal moeten aanbesteden. Towrail heeft overigens al laten weten best samen te willen werken met het Havenbedrijf en Prorail.

Het kabinet heeft al eerder geprobeerd het bedrijfsleven te interesseren voor een pps-constructie rond de Betuwelijn. Die was toen niet geïnteresseerd omdat hun inbreng niet anders dan financieel kon zijn, gezien het stadium waarin het project toen al verkeerde. Zonder de last van de uit de hand gelopen initiële investering is rendabele exploitatie wel mogelijk.

Reageer op dit artikel