nieuws

Beschermde dieren zitten bouw minder dwars

bouwbreed

den haag – Bouwbedrijven en projectontwikkelaars krijgen meer mogelijkheden om aan de slag te gaan in gebieden waar beschermde diersoorten voorkomen. Bescherming van kwetsbare soorten blijft nodig, “maar dat betekent niet dat Nederland op slot zit”, aldus minister Veerman (natuurbeheer).

Bouwers en ontwikkelaars dienen straks volgens een wijziging van de Flora- en Faunawet, aan de hand van een door het ministerie van LNV goedgekeurde gedragscode, aangeven hoe ze omgaan met deze diersoorten.

Bouwers moeten nu regelmatig de bouwactiviteiten stilleggen als ze stuiten op niet zo algemeen voorkomende soorten zoals eekhoorns, steenmarters of wilde zwijnen. Om deze vertragingen te voorkomen, moeten ze vanaf eind december volgens een gedragscode werken. Wordt deze goedgekeurd, dan krijgen ze een vrijstelling. In die code geven de bouwers en ontwikkelaars zelf aan wat ze voor aanvang van de werkzaamheden willen doen om schade aan diersoorten zoveel mogelijk te voorkomen.

Voor het AVBB, blij met de versoepeling, moet het vooral een “praktisch hanteerbare gedragscode” worden, zo meldt woordvoerder P. Schumacher. Het verbond van bouwondernemers wil op korte termijn samen met de in Neprom verenigde projectontwikkelaars tot een dergelijke code komen. “We willen graag één code, door LNV goedgekeurd. We hebben tenslotte te maken met dezelfde problematiek”, stelt hij. Schumacher heeft twee weken geleden namens het AVBB op het ministerie van LNV overlegd over de aangepaste Flora- en Faunawet.

Inventarisatie

LNV wil dat de sector in de code bijvoorbeeld aangeeft dat eerst een inventarisatie naar de diersoorten op het bouwterrein wordt uitgevoerd, hoe de bouwplanning op het broedseizoen wordt aangepast, dat holen duidelijk worden gemarkeerd en afgeschermd en welke preventieve maatregelen worden genomen om te voorkomen dat een soort zich vestigt op een terrein waar werkzaamheden zijn gepland. Een bekend voorbeeld is de kolonie oeverzwaluwen die zich in het voorjaar had genesteld in een talud van het nog te openen nieuwe A12/A30-knooppunt Maanderbroek bij Ede. Rijkswaterstaat moest toen een strook in de A12-toerit vanuit Utrecht naar de A30 tot eind augustus sluiten.

Voor de ongeveer honderd zeldzame soorten zoals de das, boommarter, vuursalamander en de otter blijven de strenge maatregelen onverminderd van kracht. Om te bouwen in hun leefomgeving moet net als nu een ontheffing worden aangevraagd, die vervolgens uitgebreid wordt getoetst.

Voor de veel voorkomende soorten zoals konijn, veldmuis, bruine kikker en wijngaardslak krijgen bouwers straks op voorhand een vrijstelling, dus zonder overlegging van een gedragscode. Deze soorten zijn hier zo algemeen, zo stelt Veerman, dat zelfs als ze een keer worden geschaad, het voortbestaan van de soort niet in gevaar komt.

Het aantal aanvragen voor ontheffingen om te werken in het leefgebied van beschermde diersoorten is in het afgelopen jaar verdubbeld. Volgens Veerman leidt dit tot veel extra werk voor de bedrijven en de overheid. In de nieuwe opzet zullen er minder ontheffingen nodig zijn. AVBB-woordvoerder Schumacher hoopt inderdaad dat de “nieuwe spelregels niet leiden tot meer regels en een ingewikkeld verhaal”.

Reageer op dit artikel