nieuws

Wraakzuchtig raadslid dreigt school te slopen

bouwbreed Premium

den helder – Gemeenteraadslid en beeldend kunstenaar Dirk Gorter uit Den Helder dreigt met de sloop van een bijna honderd jaar oud schoolgebouw om op de vrijgekomen plaats vervolgens een appartementencomplex te bouwen. De gemeente verkocht het pand vijf jaar geleden aan Gorter maar wil het nu terugkopen om het op te nemen in het nieuwe centrumplan Stadshart Den Helder.

Gorter zegt al in onderhandeling te zijn met een projectontwikkelaar. Dat is des te opmerkelijker omdat hij de afgelopen jaren steeds benadrukte alles in het werk te stellen om een nieuwe functie aan het oude schoolgebouw te geven. Gorter, kreeg het gebouw vijf jaar geleden voor het symbolische bedrag van 1 gulden in handen met de verplichting om het voor verval te behoeden. Bij de transactie was destijds bedongen dat de nieuwe eigenaar de eerste vijf jaar de school eerst moest aanbieden aan de gemeente wanneer hij overwoog te verkopen. Het kettingbeding loopt volgend jaar af en vanaf dat moment heeft Gorter de handen vrij.

In hoeverre de plannen van Gorter ernst zijn, blijft onduidelijk. Helder is wel dat de verhoudingen tussen het raadslid en het gemeentebestuur danig zijn verstoord. Volgens de gemeente heeft Gorter zich niet gehouden aan de afspraak om het noodzakelijke onderhoud te plegen. Gorter zegt op zijn beurt dat de gemeente de belofte heeft gebroken om het pand op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen waardoor hij in aanmerking kon komen voor subsidies. “En ik ben nu eenmaal een wraakzuchtig man.”

Mocht Gorter inderdaad zijn plan door willen zetten, dan kan de gemeente hem volgens wethouder Waltmann op basis van het huidige bestemmingsplan niets in de weg leggen en zal ook een sloopvergunning moeten worden verleend.

Reageer op dit artikel