nieuws

Wenslauerstraat door vijf partijen uit slop gehaald

bouwbreed Premium

amsterdam – In de Amsterdamse Wenslauerstraat wordt geëxperimenteerd met een collectieve aanpak voor verbetering van woningen met veel bouwkundige problemen in versnipperd eigendom. De samenwerking tussen de verschillende woningeigenaren en belangenverenigingen kan leiden tot een kwaliteit die het minimale verbeterniveau ruim overstijgt.

Het gaat om 42 panden in eigendom van woningcorporatie AWV en particuliere eigenaren waarvan het onderhoud veel te wensen overlaat. Vijf partijen besloten daarin gezamenlijk verandering in te brengen. Een uniek project waarin vijf partijen met verschillende belangen collectief de woningverbetering aanpakken.

Niet alleen eigenaars/bewoners hebben (financieel) voordeel bij een gezamenlijke aanpak. Ook verhuurders profiteren van deelname. “Dat krijgen ze in de vorm van beleidsontheffingen; door uitbreiding van het bouwvolume of het aanbieden van uitruilmogelijkheden kunnen ze hun rendement vergroten. Maar de investeringen moeten wel ten goede komen aan verbeteringen van het betreffende pand. Het uiteindelijke doel is alle eigenaren te verleiden te investeren.”

Een collectieve aanpak heeft synergievoordelen voor de verschillende eigenaren. Uiteindelijk moet er een grote bouwstroom komen die wordt getrokken door AWV, waarbij andere eigenaren kunnen aanhaken. Het stadsdeel Oud-West gokt op 100 procent deelname. Zonder aanschrijving moet men tot herstel komen. Door het programma van eisen en de individuele wensenlijstjes te combineren resulteert dat uiteindelijk in een kwaliteit die het minimale verbeterniveau overstijgt.

Reageer op dit artikel